Toplumsal Yapı Araştırmaları IV. Lisansüstü Yaz Okulu 5-7 Eylül 2023’te Yapılacak

0
713

Yaz okulu duyuru metni şu şekildedir:

Hesaplamalı sosyal bilimler, günümüz karmaşık sosyal, ekonomik ve politik sorunlarını anlamak ve çözümlemek için hızla gelişen bir yaklaşımdır. Sunduğu yeni araçlar ve tekniklerle sosyal meselelerin büyük veri setleri üzerinden istatistiksel ve matematiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmesini sağlar. Bu yaklaşım, sosyal olayların daha iyi anlaşılmasını sağlarken politika ve karar alma süreçlerinde bilimsel temelli yaklaşımların benimsenmesine olanak tanır. Sosyal bilimcilerin öngörülerde bulunmasını, davranışları modellemesini ve gelecekteki eğilimleri analiz etmesini sağlayarak daha etkili politika önerileri geliştirme potansiyelini artırır. Sosyal sistemlerin anlaşılması ve iyileştirilmesi için büyük bir potansiyel sunar.

Bu ihtiyaçtan hareketle Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı’nın yürüttüğü Lisansüstü Yaz Okulu’nun 2023’deki konusu “Hesaplamalı Sosyal Bilimler” olarak belirlenmiştir. Lisansüstü düzeyde çalışma yapan öğrencilerin katılacağı 18 saatlik eğitim programında üç gün boyunca uygulamalı dersler verilecektir. Program, sosyal bilimler alanında araştırma yapan lisansüstü öğrencilerine ve araştırmacılara hesaplamalı yöntemleri öğretmek, veri analizine dayalı araştırma becerilerini geliştirmek ve etkili veri odaklı çalışmalar yapabilmelerini öğretmek için tasarlanmıştır. Programda Prof. Dr. Bekir Gür, Prof. Dr. Hasan Güçlü, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Karabekmez, Dr. Öğr. Üyesi Ümit Güneş Özge Eda Kaya ve Emirhan Kabataş eğitimci olarak yer alacaklar. Sosyal bilimlerde eğitim gören lisansüstü öğrencileri hesaplamalı yöntemlerin gücünü keşfetmek, araştırma süreçlerini geliştirmek üzere Toplumsal Yapı Araştırmaları Lisansüstü Yaz Okuluna davet ediyoruz.

Başvuru Koşulları:

• Sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitime devam ediyor olmak

• Toplumsal yapı araştırmalarının sahasına giren bir alanda (toplumsal değişim, tabakalaşma, meslekler, sosyal hareketlilik, sosyal hareketler, demografi gibi) çalışma yapıyor olmak

• Yaz Okulu için herhangi bir ücret alınmayacaktır. Ancak katılımcıların kendi seyahat ve konaklamalarını karşılamaları gerekmektedir.

Başvurular 31 Temmuz 2023 tarihine kadar tyap.net/lyo4 adresinden online olarak gerçekleştirilebilir.