24 Temmuz 2024, Çarşamba
Ana Sayfa Çok Okunanlar

Çok Okunanlar

Karl Marx, Max Weber ve Emile Durkheim’ın Tabakalaşma ve Sınıf Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi...

Sosyolojide sınıf ve tabakalaşma kavramları birbirleri yerine sıkça kullanır. Oysa bu iki kavram her ne kadar aynı anlamları ifade ediyor gibi görünse de birbirinden farklıdır....

Osmanlı Ekonomisi Neden Sanayileşemedi?|V. Necla Geyikdağı

Osmanlı Devleti’nin gücünün doruğunda olduğu 15. ve 16. yüzyıllarda, muhtemelen dünyanın en iyi yönetilen ülkesi olduğunu düşünen tarihçiler vardır. Ancak, 16, 17 ve 18. yüzyıllarda...

Tek Tanrılı Dinlerde Kadının Yeri | Kübra İşitmez

Giriş Toplumsal cinsiyet bağlamında tektanrılı dinler incelendiğinde kadının “ikinci cins” olarak geri planda kaldığı gözlemlenir. Toplumsal cinsiyet rolleri, yeryüzünde genellikle ataerkil yapıdadır....

Toplumsal Değişme Üzerine Kısa Bir Anekdot | Uğur Karaoğlan

Özet Toplum, belirli bir coğrafya üzerinde yaşayan, ortak bir kültüre sahip insan grupları olarak tanımlanır. Toplumun öznesi dolayısıyla insandır. Değişmenin temelinde...

Sosyal Bilimlerde Karşıt Geleneğe Sahip Pozitivist ve Yorumsamacı Bilim Anlayışlarına Ontolojik, Epistemolojik ve Metodolojik...

Öz Pozitivizm, Saint-Simon ile başlamış, A. Comte ile devam etmiş ve Durkheim ile sosyolojik bir...

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!

Haberler ve Duyurular

Bize Katıl

- Advertisement -