VIII. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi 25-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi’nde Gerçekleştirilecek

0
925

VIII. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi 25-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

Kongre bildiri metni şu şekildedir:

Daha önce sırasıyla İstanbul Yeditepe, Ankara Sosyal Bilimler, İstanbul Koç ve Hacettepe üniversitelerinde düzenlenen İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin 5. Buluşması, COVID-19 pandemisi koşullarından dolayı, çevrimiçi ortamda STRATA İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Altıncısı İstanbul Gedik Üniversitesi’nde, yedincisi ise ODTÜ’de  düzenlenen İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi bu yıl Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ev sahipliği yapacak. 

Bilindiği üzere, 2014 yılında Adnan Menderes Üniversitesi’nde başlayıp sonraki senelerde Pamukkale ve Akdeniz üniversitelerinde toplanan Pierre Bourdieu Sempozyumları, 2017 yılından bu yana İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi olarak yoluna devam ediyor. 

Genç sosyal bilim araştırmacılarının sosyolojinin ve sosyal bilimlerin muhtelif ilişkiselci araştırma gündemlerine her geçen gün daha fazla odaklanmaları, bu isim değişikliğinin ve odak genişlemesinin başlıca sebebi oldu. Kongre böylelikle Türkiye’deki ilişkisel araştırma pratiklerinin genel platformu haline gelmeyi amaçladı. 

Uluslararası sosyal bilim alanında ilişkiselci araştırma gündemlerinin sesini duyurmasında belli başlı girişimlerin etkisi büyük oldu. Bourdieu sosyolojisinin ve Bourdieu-sonrası sosyolojinin sınıf ve kültür ilişkisini merkeze alarak geliştirdiği literatür, ilişkisel sosyal bilim etkinliği açısından kurucu role sahip. Bunun yanı sıra, Charles Tilly ve Michael Mann gibi tarih araştırmacılarında cisimleşen tarihsel sosyoloji geleneği, ardıllarının geliştirdiği tarihsel-sosyolojik araştırma gündemleriyle birlikte önemli bir yer tutuyor. Ayrıca ilişkisel sosyal bilime metateorik/ontolojik bir temel arayışında Roy Bhaskar, Andrew Sayer, Margaret Archer gibi figürler başta olmak üzere eleştirel realizm ekolünün paradigmatik girişimleri, sosyal bilimlerin farklı alanlarında yarattığı çok yönlü etkiyle olmazsa olmaz bir konuma sahip.

Öte yandan, günümüze doğru geldikçe ilişkiselci sosyal bilimcilerin bu temel teorik pozisyonları içererek aşan araştırma pratiklerine yöneldiklerini söylemek gerek. Sosyal dünyada içkin konum ve pratikleri anlama ve açıklama yönünde gitgide dallara ayrılıp saçaklanan girişimler, temel disipliner alanların (sosyoloji, tarih, antropoloji, iktisat, sosyal psikoloji, coğrafya vb) yanı sıra, muhtelif disiplinlerarası bilim alanlarını (iletişim bilimleri, iktisadi bilimler, eğitim bilimleri vb) ve çalışma alanlarını (kent incelemeleri, göç incelemeleri, yaşlanma incelemeleri, toplumsal cinsiyet incelemeleri, sınıf incelemeleri, kültürel incelemeler, medya incelemeleri, bilim incelemeleri, bölge incelemeleri vb) kapsıyor.

İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin tarihsel serüveninden de anlaşılacağı üzere, ilişkiselci araştırmaların Türkiye’de serpilmesi 2000’li yıllarla birlikte mümkün oldu. Bilhassa son on yılda belirli bir irade şeklinde cisimleşmeye başlayan araştırma şebekesi, ilişkisel güzergâhlardaki yayın ve eğitim pratikleriyle ilişkiselci sosyal bilim pratiğinin teorik ve kurumsal temellerini attı. Kongre bu temeli halen muhafaza etmektedir.

İlişkisel Kongre’nin hâlihazırda muhafaza ettiği bu temelin bir diğer ayağını ise yeni yılla dördüncü yaşına girecek olan STRATA: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi oluşturuyor. Kongre ile dergi arasındaki ilişkinin organik bir ilişkiye dönüşmesi, ilişkisel modda çalışan araştırmacılara hem ortak bir kaynak hem de ortak bir ifade platformu sunuyor.

İlişkisel Kongre’nin yedinci buluşması, 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde gerçekleşecek. İki gün sürecek olan VIII. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi sosyoloji, antropoloji, iktisat, mimarlık, şehir bölge planlama, güzel sanatlar, kadın çalışmaları, istatistik, coğrafya, gerontoloji, çalışma ekonomisi, iletişim, eğitim bilimleri, sağlık gibi alanlarda ilişkisel modda çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır. Genişletilmiş bildiri özeti göndermek ve konuyla ilgili sorularınız için kongrenin e-mail adresi iliskiselsosyalbilimkongresi@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kurullar:

Kongre Yönetim Kurulu: 

Aksu Akçaoğlu – Ankara Üniversitesi

Vefa Saygın Öğütle – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Kongre Bilim Kurulu:

 • Ahmet Özcan – İstanbul Gedik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Aksu Akçaoğlu – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Alim Arlı – İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
 • Barış Büyükokutan – Koç Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Barış Mücen – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Çağdaş Üngör – Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Gökçen Ertuğrul – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Güney Çeğin – Pamukkale Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Funda Sönmez Öğütle – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
  • Gülbin Özdamar Akarçay – Osmangazi Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
  • Haktan Ural – Ankara Üniversitesi
  • Melih Yeşilbağ – Ankara Üniversitesi
 • Mustafa Kemal Coşkun – Ankara Üniversitesi
 • Nadir Suğur – Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Nazlı Ökten – Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Özgür Arun – Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji Bölümü
 • Özgür Budak – Ege Üniversitesi, Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Özlem Akkaya – Yeditepe Üniversitesi, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü
 • Özlem Alioğlu Türker – Ankara Üniversitesi
 • Polat S. Alpman – Yalova Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Bölümü
 • Sinan T. Gülhan – Gaziantep Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • Vefa Saygın Öğütle – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Kongre Sekreteryası: 

 • Gülşah Kurt, Hilal Sevlü, Tolga Ulusoy, Öznur Yılmaz 

Kongreye Dair Temel Bilgiler:

Konaklama ve ulaşım katılımcılara aittir.

Kongre için ücret talep edilmemektedir.

Özet bildiri içerisinde kişisel bilgiler yer almamalıdır. Kişisel bilgiler (ad soyad, makale başlığı, kurum ve bölüm bilgisi, e-mail, telefon) olacak şekilde ayrı bir dosya halinde özet ile birlikte iletilmelidir.

“Gönderilen özet bildirim daha önce herhangi bir yerde bildiri olarak sunulmadığını kabul ediyorum” yazılı ve imzalı dosyanızı ekte sunmanız gerekmektedir.

Kongreye dinleyici olarak katılım için herhangi bir kayıt gerekmemektedir.

Bildiriler kongre özet kitapçığında yayınlanacaktır. Gönderilen bildirinin son hali esas alınacağından imla kurallarına dikkat etmeniz gerektiğini bildiririz.

Kongre yüz yüze gerçekleşeceğinden online sunum yapmak üzere gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Kongre 25-26 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır. Kongre programı belirlendikten sonra oturum bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değildir.

Bildiri dosyaları “ünvan, İsim, Soy isim, Bildiri Başlığı” şeklinde isimlendirilmelidir. Örneğin: Dr., Tolga Ulusoy, Sanatsal Üretimin Toplumsal Topografyası 

Bildiriler: 

Bildiri Özeti Teslim: 

Bildiri özetlerinizi iliskiselsosyalbilimkongresi@gmail.com adresine iletişim bilgilerinizle  birlikte gönderebilirsiniz. 

Bildiriler Hakkında: 

VII. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi bildiri özetleri yapılandırılmış kısa özet şeklinde değil, genişletilmiş bildiri özeti şeklinde olmalıdır. Genişletilmiş bildiri özeti koşullarına ve yazım kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Kaynak ve ayrıntılı bilgi: https://t.co/d7rPebi4as