Mekan Sempozyumu – Bildiri Çağrısı

0
1883

Söz konusu sempozyumda, felsefe, politika, mimarlık ve sinema disiplinleri üzerinden mekân hakkında düşünenlerin sunacağı bildirilerin yanı sıra; Kaan H. Ökten | felsefe, Filiz Zabcı | politika, Neşe Gurallar | mimarlık ve Serdar Öztürk | sinema, davetli konuşmacılar olarak dörtlü bir panelde konuşma yapacaklardır. Ayrıca sempozyum açılış oturumunda Mehmet Ali Kılıçbay“Değişen Kamusallığı Anlamak” başlıklı bir konferans verecektir.

Dört farklı disiplin üzerinden mekân okuması yapan düşünürleri, araştırmacıları bir araya getirmeyi ve bu çerçevede mekânın nasıl algılandığını ve/veya yorumlandığını anlamayı amaçlayan bu Sempozyum’da sunulacak bildiriler, Düzenleme Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından kitaplaştırılarak yayımlanacaktır.

KONU BAŞLIKLARI

Özel Mekân-Kamusal Mekân

Mekânın Coğrafi Ölçeklendirilmesi

Bir İnşa Alanı Olarak Mekân

Mekânsallık ve Mekân

Yerel, Ulusal ve Uluslararası Mekân

Yerlilik – Yersizlik ve Mekân Olgusu

Mekân ve Mahremiyet

Mekânın Dönüşümü

Mekânın Politik İnşası

Mekân ve İktidarın Dağılımı/Kullanımı

Toplumsal Sınıflar ve Mekânlar

Mekân ve Politik Temsiller

Mekân ve Sosyal Kimlikler

Mekân ve Toplumsal Cinsiyet

Hegemonik Mekânlar

Mekân ve Jeopolitik

Kamu Yararı ve Mekân

Yerlilik, Yabancılık Kesişiminde Mekân

Mekân ve Adalet

Mekân ve Hukuk

Kamusal İnsanlar-Kamusal Mekânlar

Felsefede Mekân Olgusu

Sosyo-mekânsal Diyalektik

Akışlar Uzamı

Mekânlar ve Zamanlar

Mekânsal Çelişkiler

Modernite / Postmodernite ve Mekân

Muhafazakârlık ve Mekân

Özgürlük / Tutsaklık ve Mekân

Mekânsal Üretim Biçimleri

Küreselleşme ve Mekân

Kültür ve Mekân

Mekânın Ontolojisi

Mekânsal Hareketlilik

Söylem ve Mekân

Sinemada Mekân Algısı/Kurgusu

Mekân ve Mülkiyet

Mekân ve Tasarım

Mekânın Poetikası

Mekân ve Boşluk

Mekân ve Direnişler

Mekân ve Müşterekler

Mekân ve Kentsel Dönüşüm

Mekân ve Çevre / Doğa

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Özet Gönderim Son Tarihi: 18 Ekim 2019 / Cuma

Hakem Değerlendirme Raporları İçin Son Tarih: 08 Kasım 2019 / Cuma

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 11 Kasım 2019 / Pazartesi

Sempozyum Programının İlan Tarihi: 15 Kasım 2019 / Cuma

Bildiri Tam Metin Gönderim Tarihi: 31 Ocak 2020 / Cuma

(Not: Kabul edilen bildirilerin tam metninin; sempozyumdaki tartışmalar, görüş ve önerilerle zenginleştirildikten sonra gönderilmesi beklenmektedir. Gönderilen tam metin bildiriler arasından Düzenleme Kurulu üyelerimizden Doç. Dr. Evren Haspolat, Doç. Dr. Hakan Sağlam, Doç. Dr. Deniz Yıldırım ve Dr. Saim C. Beritan’ın ortak editörlüğünde seçilecek makaleler, bir kitap olarak basılacaktır)

SEMPOZYUMUN YERİ

Mimarlar Odası Samsun Şubesi

Adres: İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:109 İlkadım / SAMSUN

Tel: 0362 231 15 70 – 231 27 80

SEMPOZYUM İLETİŞİM ADRESİ (E-POSTA): mo.mekansempozyumu@gmail.com

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Ömür Ceylan (Mimarlar Odası Samsun Şubesi)

Burcu Ergün (Mimarlar Odası Samsun Şubesi)

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özeti metni, Türkçe olarak en çok 300 sözcükten oluşmalı ve içerik olarak bildirinin konusunu, tezini ve yöntemini kapsamalıdır. Ayrıca, 5 anahtar kelimeye özet metin altında yer verilmelidir.

Bildiri özetlerinde başlık, yazar adları, özet metni ve anahtar kelimeler Times New Roman 12 ve 1,5 paragraf aralığı ile, yazarlara ilişkin bilgiler Times New Roman 10 ve 1 paragraf aralığı ile, başlık ve yazar adları sayfada ortalanmış, özet metni ve anahtar kelimeler her iki tarafa yaslanmış olmalıdır.  Bildiri özet metinleri, 18 Ekim 2019 / Cuma akşamına kadar mo.mekansempozyumu@gmail.com adresine gönderilmelidir.

 (Bildiri Şablonu)

ÖZET BAŞLIĞI

(TIMES NEW ROMAN 12 PUNTO, KOYU, BÜYÜK HARFLERLE, ORTALANMIŞ)

Yazarın Adı SOYADI[1]

ÖZET

Bildiri özeti metni (en çok 300 sözcükten oluşmalı ve içerik olarak bildirinin konusunu, tezini ve yöntemini kapsamalıdır).

Anahtar Kelimeler: 5 anahtar kelime

Detaylı bilgi ve kaynak: https://www.samsunmimar.org/haberdetay.php?id=271&title=MEKAN%20SEMPOZYUMU%20%C7A%D0RI%20METN%DD