Marksist Literatür Okuma Grubu – Okuma Listesi

0
3622

Yakın bir zamanda tarihlerini ve kayıt formunu paylaşacağımız Marksist Literatür Okuma Grubumuzun okuma listesini ilginize sunuyoruz. Uzun soluklu olmasını temenni ettiğimiz okuma grubumuzun ilk basamağı birincil kaynaklardan oluşmaktadır. Okuma grubunun ikinci basamağını “Marksist Literatür Eleştirileri” oluşturacaktır. Yakın zamanda duyurusunu yapacağımız diğer iki okuma grubumuz ise “Sosyalizm Deneyimleri Okuma Grubu” ve “Sosyoloji Klasikleri Okuma Grubu”dur. Takipte kalınız.

1. Hafta

 • Marx, K. (2016). Kapitalizm Öncesi Üretim Modelleri. (Çev. A. Karaduman). İstanbul: 6:45 Yayınları.

2. Hafta

 • Marx, K., Engels, F. (2018). Alman İdeolojisi. (Çev. O. Geridönmez & T. Ok). İstanbul: Kor Kitap. (s. 23-78).
 • Ek okuma önerisi: Yurtsever, H. (2020). “Karl Marx – Friedrich Engels / Alman İdeolojisi”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 53-73).

3. Hafta

 • Engels, F. (2015). Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu. (Çev. D. Kurt). İstanbul: 6:45 Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Timur, T. (2020). “Friedrich Engels / Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 365-377).

4. Hafta

 • Engels, F. (2019). İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu. (Çev. O. Emre). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Faulkner, N. (2020). “Friedrich Engels / İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 33-49).

5. Hafta

 • Marx, K, Engels, F. (2016). Komünist Manifesto. (Çev. C. Üster, N. Deriş).  İstanbul: Can Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Wood, E. M. (2020). “Karl Marx – Friedrich Engels / Komünist Manifesto”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 97-115).

6. Hafta

 • Marx, K. (2016). Fransa’da Sınıf Mücadeleleri 1848-1850. (Çev. E. Özalp). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Ek okuma önerisi: Timur, T. (2017). Devrimler Çağı – 1848-1871-1917. İstanbul: Yordam Kitap.

7. Hafta

 • Marx, K. (2016). Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i. (Çev. E. Özalp). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Ek okuma önerisi: Eroğul, C. (2020). “Karl Marx / Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 119-161).

8. Hafta

 • Karl, M. (2016). Fransa’da İç Savaş. (Çev. E. Özalp). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Ek okuma önerisi: Nimtz, A. H. (2020). “Karl Marx / Fransa’da İç Savaş”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 253-271).

9. Hafta

 • Marx, K. (2017). 1844 El Yazmaları. (Çev. M. Belge). İstanbul: Birikim Yayınları.

10. Hafta

 • Engels, F. (2017). Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni. (Çev. K. Somer). Ankara: Sol Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Brown, H. A. (2020). “Friedrich Engels / Ailenin, Özel Mğlkiyetin ve Devletin Kökeni”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 341-361).

11. Hafta

 • Engels, F. (2017). Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm. (Çev. Sol Yayınları Yayın Kurulu). Ankara: Sol Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Ahmad, A. (2020). “Friedrich Engels / Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 317-337).

12. Hafta

 • Engels, F. (2020). Tarihte Zorun Rolü. (Çev. E. Özalp). İstanbul: Yordam Kitap.