VI. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi

0
1499

VI. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi 11-12-13 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Gedik Üniversitesinde gerçekleştirilecektir

Yayımlanan kongre duyuru metni:

Daha önce sırasıyla İstanbul Yeditepe, Ankara Sosyal Bilimler, İstanbul Koç ve Hacettepe üniversitelerinde düzenlenen İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin 5. Buluşması, COVID-19 pandemisi koşullarından dolayı, çevrimiçi ortamda STRATA İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bu yılki buluşma, 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında, İstanbul GEDİK Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bilindiği üzere, 2014 yılında Adnan Menderes Üniversitesi’nde başlayıp sonraki senelerde Pamukkale ve Akdeniz üniversitelerinde toplanan Pierre Bourdieu Sempozyumları, 2017 yılından bu yana İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi olarak yoluna devam ediyor. Genç sosyal bilim araştırmacılarının sosyolojinin ve sosyal bilimlerin muhtelif ilişkiselci araştırma gündemlerine her geçen gün daha fazla odaklanmaları, bu isim değişikliğinin ve odak genişlemesinin başlıca sebebi oldu. Kongre böylelikle Türkiye’deki ilişkisel araştırma pratiklerinin genel platformu haline gelmeyi amaçladı.
Uluslararası sosyal bilim alanında ilişkiselci araştırma gündemlerinin sesini duyurmasında
belli başlı girişimlerin etkisi büyük oldu. Bourdieu sosyolojisinin ve Bourdieu-sonrası sosyolojinin sınıf ve kültür ilişkisini merkeze alarak geliştirdiği literatür, ilişkisel sosyal bilim etkinliği açısından kurucu role sahip. Bunun yanı sıra, Charles Tilly ve Michael Mann gibi tarih araştırmacılarında cisimleşen tarihsel sosyoloji geleneği, ardıllarının geliştirdiği tarihsel sosyolojik araştırma gündemleriyle birlikte önemli bir yer tutuyor. Ayrıca ilişkisel sosyal bilime metateorik/ontolojik bir temel arayışında Roy Bhaskar, Andrew Sayer, Margaret Archer gibi figürler başta olmak üzere eleştirel realizm ekolünün paradigmatik girişimleri, sosyal bilimlerin farklı alanlarında yarattığı çok yönlü etkiyle olmazsa olmaz bir konuma sahip.
Öte yandan, günümüze doğru geldikçe ilişkiselci sosyal bilimcilerin bu temel teorik pozisyonları içererek aşan araştırma pratiklerine yöneldiklerini söylemek gerek. Sosyal dünyada içkin konum ve pratikleri anlama ve açıklama yönünde gitgide dallara ayrılıp saçaklanan girişimler, temel disipliner alanların (sosyoloji, tarih, antropoloji, iktisat, sosyal psikoloji, coğrafya vb) yanı sıra, muhtelif disiplinlerarası bilim alanlarını (iletişim bilimleri, iktisadi bilimler, eğitim bilimleri vb) ve çalışma alanlarını (kent incelemeleri, göç incelemeleri, yaşlanma incelemeleri, toplumsal cinsiyet incelemeleri, sınıf incelemeleri, kültürel incelemeler, medya incelemeleri, bilim incelemeleri, bölge incelemeleri vb) kapsıyor.
İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin tarihsel serüveninden de anlaşılacağı üzere, ilişkiselci araştırmaların Türkiye’de serpilmesi 2000’li yıllarla birlikte mümkün oldu. Bilhassa son on yılda belirli bir irade şeklinde cisimleşmeye başlayan araştırma şebekesi, ilişkisel güzergâhlardaki yayın ve eğitim pratikleriyle ilişkiselci sosyal bilim pratiğinin teorik ve kurumsal temellerini attı. İlişkisel Kongre’nin hâlihazırda muhafaza ettiği bu temelin bir diğer ayağını ise yakın dönemde yayın hayatına başlayan STRATA: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi oluşturuyor. Kongre ile dergi arasındaki ilişkinin organik bir ilişkiye dönüşmesi, ilişkisel modda çalışan araştırmacılara hem ortak bir kaynak hem de ortak bir ifade platformu sunuyor. Türkiye’deyse 2000’li yıllarla birlikte söz konusu üç temel paradigmatik pozisyonda ilk ürünlerin verilmeye başlandığı ve bu araştırmacıların kısa sürede birbirleriyle temasa geçtiği görülmektedir. Bilhassa son on yılda belirli bir irade şeklinde cisimleşmeye başlayan araştırma şebekesi, belirli yönlerdeki yayın ve eğitim pratikleriyle aynı zamanda bu kongrenin de teorik ve kurumsal temellerini atmıştır. Kongre bu temeli halen muhafaza etmektedir. Kongre 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Gedik Üniversitesi Konferans
Salonunda yapılacaktır. Üç gün sürecek olan VI. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi sosyoloji,
mimari, şehir bölge planlama, güzel sanatlar, kadın çalışmaları, istatistik, coğrafya, gerontoloji, antropoloji, iktisat, çalışma ekonomisi, iletişim, eğitim bilimleri, sağlık gibi alanlarda ilişkisel çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır.

Kongrenin iletişim e-mail adresi: iliskiselsosyalbilimkongresi@gmail.com

KURULLAR
KONGRE YÖNETİM KURULU
Ali Esgin – İnönü Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Vefa Saygın Öğütle – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Güney Çeğin – Pamukkale Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
KONGRE BİLİM KURULU
Ali Esgin – İnönü Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Güney Çeğin – Pamukkale Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Vefa Saygın Öğütle – Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Nadir Suğur – Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Özgür Arun – Akdeniz Üniversitesi, Gerontoloji Bölümü
Barış Büyükokutan – Koç Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Özgür Budak – Ege Üniversitesi, Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü
Nazlı Ökten – Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Alim Arlı – İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Gökçen Ertuğrul – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Sinan T. Gülhan – Gaziantep Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Polat S. Alpman – Yalova Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Bölümü
Özlem Akkaya – Yeditepe Üniversitesi, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü
Barış Mücen – ODTÜ Sosyoloji
Gülbin Özdamar Akarçay – Osmangazi Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Aksu Akçaoğlu – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Çağdaş Üngör – Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ali Tekin – İstanbul Gedik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Şakir Dinçşahin – İstanbul Gedik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ahmet Özcan – İstanbul Gedik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ece Erbuğ – İstanbul Gedik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Enver Alper Güvel – İstanbul Gedik Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
Nurgül Yavuzer – İstanbul Gedik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
KONGRE SEKRETARYASI
Arş. Gör. Nazlı Badak


ÖNEMLİ TARİHLER
Duyuru Metninin Yayınlanması: 27 Ocak 2022
Genişletilmiş Bildiri Özetlerin Alınması (Son Gün): 03 Nisan 2022
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 18 Nisan 2022
Kongre Taslak Programının Yayınlanması: 22 Nisan 2022
Sempozyum Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi (Son Gün): 28 Nisan 2022
Kongre Nihai Programının Yayınlanması: 2 Mayıs 2022
Tam Metinlerin Gönderilmesi (Son Gün): 11 Mayıs 2022
Kongre Tarihi: 11-12-13 Mayıs 2022
KAYIT
Katılım ücreti: Kongremizde katılım ücreti alınmamaktadır
**Sempozyum kayıt işlemlerinin yapılması için belirlenen son tarih 28 Nisan 2022’dir.

İLETİŞİM
İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Yerleşkesi
Cumhuriyet Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1-3-5 Yakacık 34876
Kartal, İstanbul
Tel: 444 5 438
E-posta: iliskiselsosyalbilimkongresi@gmail.com

Kaynak ve ayrıntılı bilgi: https://isbk.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/detayli-bilgiler-ek-1.pdf