Marksist Literatür Okuma Grubu 3 Eylül’de Toplantılarına Başlıyor – Kayıt Formu

0
1143

Toplum ve Ütopya Yayın Kurulu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Marksist Literatür Okuma Grubu ilk etkinliğini 3 Eylül 2022 Cumartesi günü, saat 19.00’da Microsoft Teams üzerinden yapacaktır. Okuma grubunun ilk kitabı; Karl Marx’ın “Kapitalizm Öncesi Üretim Modelleri” adlı kitabıdır. Etkinliğe katılım için gerekli bağlantı toplantıdan 30 dakika önce mail adreslerinize gönderilecektir.

Etkinlik kayıt formu: https://forms.gle/Q7F1fxa6tgB7YMjY6

İlk basamağı birincil kaynaklardan oluşan Marksist Literatür Okuma Grubumuzun okuma listesi ise şu şekildedir:

1. Hafta

 • Marx, K. (2016). Kapitalizm Öncesi Üretim Modelleri(Çev. A. Karaduman). İstanbul: 6:45 Yayınları.

2. Hafta

 • Marx, K., Engels, F. (2018). Alman İdeolojisi. (Çev. O. Geridönmez & T. Ok). İstanbul: Kor Kitap. (s. 23-78).
 • Ek okuma önerisi: Yurtsever, H. (2020). “Karl Marx – Friedrich Engels / Alman İdeolojisi”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 53-73).

3. Hafta

 • Engels, F. (2015). Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu. (Çev. D. Kurt). İstanbul: 6:45 Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Timur, T. (2020). “Friedrich Engels / Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 365-377).

4. Hafta

 • Engels, F. (2019). İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu. (Çev. O. Emre). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Faulkner, N. (2020). “Friedrich Engels / İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 33-49).

5. Hafta

 • Marx, K, Engels, F. (2016). Komünist Manifesto. (Çev. C. Üster, N. Deriş).  İstanbul: Can Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Wood, E. M. (2020). “Karl Marx – Friedrich Engels / Komünist Manifesto”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 97-115).

6. Hafta

 • Marx, K. (2016). Fransa’da Sınıf Mücadeleleri 1848-1850. (Çev. E. Özalp). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Ek okuma önerisi: Timur, T. (2017). Devrimler Çağı – 1848-1871-1917. İstanbul: Yordam Kitap.

7. Hafta

 • Marx, K. (2016). Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i. (Çev. E. Özalp). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Ek okuma önerisi: Eroğul, C. (2020). “Karl Marx / Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 119-161).

8. Hafta

 • Karl, M. (2016). Fransa’da İç Savaş. (Çev. E. Özalp). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Ek okuma önerisi: Nimtz, A. H. (2020). “Karl Marx / Fransa’da İç Savaş”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 253-271).

9. Hafta

 • Marx, K. (2017). 1844 El Yazmaları. (Çev. M. Belge). İstanbul: Birikim Yayınları.

10. Hafta

 • Engels, F. (2017). Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni. (Çev. K. Somer). Ankara: Sol Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Brown, H. A. (2020). “Friedrich Engels / Ailenin, Özel Mğlkiyetin ve Devletin Kökeni”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 341-361).

11. Hafta

 • Engels, F. (2017). Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm. (Çev. Sol Yayınları Yayın Kurulu). Ankara: Sol Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Ahmad, A. (2020). “Friedrich Engels / Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 317-337).

12. Hafta

 • Engels, F. (2020). Tarihte Zorun Rolü. (Çev. E. Özalp). İstanbul: Yordam Kitap.
Önceki İçerikMarksist Literatür Okuma Grubu – Okuma Listesi
Sonraki İçerikMarksist Dünya Tarihi / Neil Faulkner (Haftanın Kitap Önerisi)
Toplum ve Ütopya
Toplum ve Ütopya, ereği sosyal bilimler alanında düşünce ve bilgi üretmek olan kolektif çalışma esaslı bir sosyal bilimler web sitesidir. Sosyal bilimlerin her alanından kuramsal ve ampirik çalışmalara sayfaları açıktır. Epistemolojik ve metodolojik anlamda belirli yaklaşımlarla örülü sınırlamaları yoktur. Sosyal bilimlerin içerisindeki yöntemsel farklılıkları içerisinde barındırır. Sorgulayan, araştıran ve üreten sosyal bilim insanlarının ürettiği nitelikli içerikleri toplumun her kesiminin zihni faydasına sunma kaygısı ve sorumluluğu taşımaktayız. Sosyal bilimler alanına ufak da olsa katkı sağlamak en temel hedeflerimizdendir. Aynı kaygı ve sorumlulukları taşıyan sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerindeki araştırmacılarla ortak bir platformda buluşarak bilgi ve tecrübelerin geniş kitlelere aktarılması için fikri üretimde bulunmaktan onur duyarız. Yazı göndermek ve bilgi almak için e-posta adreslerimiz: iletisim@toplumveutopya.com