IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi Gerçekleştirildi

0
761

Ulusal Sosyoloji Kongresinin dokuzuncusu 19-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Kongrede bu sene vefat eden sosyal bilim insanı Erik Olin Wright’ı anmak için de bir oturum düzenlendi.

Kongre resmi sayfasında yayınlanan kongre temaları şu şekilde idi:

· Sosyal Teori ve Metot
· Toplumsal eşitsizlikler, Tabakalaşma ve Sınıflar
· Teknolojik dönüşümler
· Toplumsal değişimler
· Nüfus ve demografi
· Afet ve risk sosyolojisi
· İş, İşsizlik, Ekonomik Yaşam ve Örgütlenme
· Yeni toplumsal ilişkiler
· Kültür, Kimlik ve İdeoloji
· Kitle İletişimi ve Popüler Kültür
· Göç, Kır, Kent ve Mekân
· Küreselleşme ve Yerellikler
· Toplumsal hareketler
· Sivil toplum ve Devlet
· Güç ve Siyaset
· Yoksulluk ve Sosyal Politika
· Suç ve Şiddet
· Çocukluk, Gençlik ve Yaşlılık
· Toplumsal Cinsiyet ve Beden
· Çevre sosyolojisi
· Sağlık sosyolojisi
· Gündelik yaşam
· Spor ve boş zaman
· Tüketim kültürü
· Hukuk sosyolojisi
Kongre hakkında detaylı bilgi ve kaynak: http://www.sosyolojikongresi.org

Önceki İçerikKitap Çekilişi – (Eylül 2019)
Sonraki İçerikGöç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı
Toplum ve Ütopya, ereği sosyal bilimler alanında düşünce ve bilgi üretmek olan kolektif çalışma esaslı bir sosyal bilimler web sitesidir. Sosyal bilimlerin her alanından kuramsal ve ampirik çalışmalara sayfaları açıktır. Epistemolojik ve metodolojik anlamda belirli yaklaşımlarla örülü sınırlamaları yoktur. Sosyal bilimlerin içerisindeki yöntemsel farklılıkları içerisinde barındırır. Sorgulayan, araştıran ve üreten sosyal bilim insanlarının ürettiği nitelikli içerikleri toplumun her kesiminin zihni faydasına sunma kaygısı ve sorumluluğu taşımaktayız. Sosyal bilimler alanına ufak da olsa katkı sağlamak en temel hedeflerimizdendir. Aynı kaygı ve sorumlulukları taşıyan sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerindeki araştırmacılarla ortak bir platformda buluşarak bilgi ve tecrübelerin geniş kitlelere aktarılması için fikri üretimde bulunmaktan onur duyarız. Yazı göndermek ve bilgi almak için e-posta adreslerimiz: iletisim@toplumveutopya.com