VII. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi 4-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Gerçekleştirilecek

0
1244

Kongre duyurusu:

Daha önce sırasıyla İstanbul Yeditepe, Ankara Sosyal Bilimler, İstanbul Koç ve Hacettepe üniversitelerinde düzenlenen İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin 5. Buluşması, COVID-19 pandemisi koşullarından dolayı, çevrimiçi ortamda STRATA İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Geçen yıl İstanbul Gedik Üniversitesi’nde altıncısı düzenlenen İlişkisel Kongre’ye bu yıl ODTÜ ev sahipliği yapacak.

Bilindiği üzere, 2014 yılında Adnan Menderes Üniversitesi’nde başlayıp sonraki senelerde Pamukkale ve Akdeniz üniversitelerinde toplanan Pierre Bourdieu Sempozyumları, 2017 yılından bu yana İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi olarak yoluna devam ediyor.

Genç sosyal bilim araştırmacılarının sosyolojinin ve sosyal bilimlerin muhtelif ilişkiselci araştırma gündemlerine her geçen gün daha fazla odaklanmaları, bu isim değişikliğinin ve odak genişlemesinin başlıca sebebi oldu. Kongre böylelikle Türkiye’deki ilişkisel araştırma pratiklerinin genel platformu haline gelmeyi amaçladı.

Uluslararası sosyal bilim alanında ilişkiselci araştırma gündemlerinin sesini duyurmasında belli başlı girişimlerin etkisi büyük oldu. Bourdieu sosyolojisinin ve Bourdieu-sonrası sosyolojinin sınıf ve kültür ilişkisini merkeze alarak geliştirdiği literatür, ilişkisel sosyal bilim etkinliği açısından kurucu role sahip. Bunun yanı sıra, Charles Tilly ve Michael Mann gibi tarih araştırmacılarında cisimleşen tarihsel sosyoloji geleneği, ardıllarının geliştirdiği tarihsel-sosyolojik araştırma gündemleriyle birlikte önemli bir yer tutuyor. Ayrıca ilişkisel sosyal bilime metateorik/ontolojik bir temel arayışında Roy Bhaskar, Andrew Sayer, Margaret Archer gibi figürler başta olmak üzere eleştirel realizm ekolünün paradigmatik girişimleri, sosyal bilimlerin farklı alanlarında yarattığı çok yönlü etkiyle olmazsa olmaz bir konuma sahip.

Öte yandan, günümüze doğru geldikçe ilişkiselci sosyal bilimcilerin bu temel teorik pozisyonları içererek aşan araştırma pratiklerine yöneldiklerini söylemek gerek. Sosyal dünyada içkin konum ve pratikleri anlama ve açıklama yönünde gitgide dallara ayrılıp saçaklanan girişimler, temel disipliner alanların (sosyoloji, tarih, antropoloji, iktisat, sosyal psikoloji, coğrafya vb) yanı sıra, muhtelif disiplinlerarası bilim alanlarını (iletişim bilimleri, iktisadi bilimler, eğitim bilimleri vb) ve çalışma alanlarını (kent incelemeleri, göç incelemeleri, yaşlanma incelemeleri, toplumsal cinsiyet incelemeleri, sınıf incelemeleri, kültürel incelemeler, medya incelemeleri, bilim incelemeleri, bölge incelemeleri vb) kapsıyor.

İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin tarihsel serüveninden de anlaşılacağı üzere, ilişkiselci araştırmaların Türkiye’de serpilmesi 2000’li yıllarla birlikte mümkün oldu. Bilhassa son on yılda belirli bir irade şeklinde cisimleşmeye başlayan araştırma şebekesi, ilişkisel güzergâhlardaki yayın ve eğitim pratikleriyle ilişkiselci sosyal bilim pratiğinin teorik ve kurumsal temellerini attı. Kongre bu temeli halen muhafaza etmektedir.

İlişkisel Kongre’nin hâlihazırda muhafaza ettiği bu temelin bir diğer ayağını ise yeni yılla dördüncü yaşına girecek olan STRATA: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi oluşturuyor. Kongre ile dergi arasındaki ilişkinin organik bir ilişkiye dönüşmesi, ilişkisel modda çalışan araştırmacılara hem ortak bir kaynak hem de ortak bir ifade platformu sunuyor. İlişkisel Kongre’nin yedinci buluşması, 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. İki gün sürecek olan VII. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi sosyoloji, antropoloji, iktisat, mimarlık, şehir bölge planlama, güzel sanatlar, kadın çalışmaları, istatistik, coğrafya, gerontoloji, çalışma ekonomisi, iletişim, eğitim bilimleri, sağlık gibi alanlarda ilişkisel modda çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır. Genişletilmiş bildiri özeti göndermek ve konuyla ilgili sorularınız için kongrenin e-mail adresi iliskiselsosyalbilimkongresi@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kongre Tarihi: 4-5 Mayıs 2023

Son Bildiri Gönderme Tarihi: 7 Nisan 2023

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 24 Nisan 2023

Kongre Nihai Programının Yayımlanması: 28 Nisan 2023

Kaynak ve ayrıntılı bilgi: https://stratadergi.org/?p=637

Önceki İçerikSimgesel İktidar / David L. Swartz (Haftanın Kitap Önerisi)
Sonraki İçerikFatmagül Berktay ile Söyleşi | Özge İpek Esen
Toplum ve Ütopya, ereği sosyal bilimler alanında düşünce ve bilgi üretmek olan kolektif çalışma esaslı bir sosyal bilimler web sitesidir. Sosyal bilimlerin her alanından kuramsal ve ampirik çalışmalara sayfaları açıktır. Epistemolojik ve metodolojik anlamda belirli yaklaşımlarla örülü sınırlamaları yoktur. Sosyal bilimlerin içerisindeki yöntemsel farklılıkları içerisinde barındırır. Sorgulayan, araştıran ve üreten sosyal bilim insanlarının ürettiği nitelikli içerikleri toplumun her kesiminin zihni faydasına sunma kaygısı ve sorumluluğu taşımaktayız. Sosyal bilimler alanına ufak da olsa katkı sağlamak en temel hedeflerimizdendir. Aynı kaygı ve sorumlulukları taşıyan sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerindeki araştırmacılarla ortak bir platformda buluşarak bilgi ve tecrübelerin geniş kitlelere aktarılması için fikri üretimde bulunmaktan onur duyarız. Yazı göndermek ve bilgi almak için e-posta adreslerimiz: iletisim@toplumveutopya.com