Yeni Yayımlanan Sosyal Bilim Kitapları – Mayıs 2023

0
687

Türkiye’de Sınıf Çalışmaları / Akın Bakioğlu, Rahşan İnal (Ed.), Notabene Yayınları

Neoliberal Otoriter Dönüşüm ve Türkiye – Rejim, Hukuk ve Kadın / Yasemin Özdek, Notabene Yayınları

Uluslararası Alternatif Sağ / P. Hermansson, D. Lawrence, J. Mulhall, S. Murdoch (Çev. Ertuğrul Genç), İletişim Yayınları

Geçmişin İzleri – Altmışlı ve Yetmişli Yılların Kolektif Belleği / Özge Özdemir, İletişim Yayınları

Marx ve Etik / Philip J. Kain (Çev: Yavuz Kılıç), İletişim Yayınları

Düzeni Arayan Osmanlı – Eski Rejimden Meşrutiyet’e Osmanlı’da Siyasal Çatışma ve Rejimler / Çağdaş Sümer, Yordam Kitap

Vergi-Ordu Sistemleri ve Geçiş Tartışmaları / Oğuz Oyan, Yordam Kitap

Eski ve Yeni Faşizm / Yaşar Ayaşlı, Yordam Kitap

Yeryüzü Yakılıp Yıkılırken – Dijital Çağdan Kapitalizm-Sonrası Dünyaya / Jonathan Crary (Çev: Tuncay Birkan), Metis Yayınları

Travma ve Ruh / Donald Kalsched (Çev: Ali Oğuz Bozkurt), Ayrıntı Yayınları

Anavatanda Nefret – Yeni Küresel Aşırı Sağ/ Cynthia Miller-Idriss (Çev: Behzat Hıroğlu), Ayrıntı Yayınları

Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisat ve Kapitalizm / Deniz T. Kılınçoğlu, Heretik Yayınları

Kafası Karışmışlar İçin Spinoza / Charles Jarrett (Çev: Aydın Gelmez), Dipnot Yayınları

Öngörülemeyen Bir Dünyada Yaşamak / Frederic Lenoir (Çev: Murat Erşen), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Neoliberal Finansallaşmanın Politik Kökenleri / Greta R. Krippner (Çev: Ahen Yağan), Vakıfbank Kültür Yayınları

(Post)kolonyalizm – Özne, Arzu ve Siyasal Melezlik / Tuğçe Kelleci, Siyasal Kitabevi

Radikal Bir Yenilik Umudu – Badio ve Siyaset / Mustafa Demirtaş, Otonom Yayıncılık