Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüz Türkiye’sine Emek ve Ekoloji Konferansı 23-24 Eylül 2023’te Gerçekleştirilecek

0
641

Birleşik Metal-İş Sendikası ile TÜSTAV’ın ortaklaşa gerçekleştireceği, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüz Türkiye’sine Emek ve Ekoloji konferansı 23-24 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

TÜSTAV’ın resmi sitesinde bildiri gönderimi ile ilgili ayrıntılar şu şekildedir:

“Küresel iklim krizinin, kapitalizminin yapısal ve konjonktürel diğer krizleri ile bütünleştiği bir dünyada, emek ve ekoloji alanları, hem beşerî bilimler yazınında, hem de mevcut toplumsal mücadelelerde hızlanan bir şekilde birbiri ile ilişkileniyor, kesişiyor. Bu kesişme, emeğe, emeğin farklı biçimlerine ve emekçilerin insan-dışı doğa ile ilişkisine yeni bir perspektifle yaklaşmak ve dolayısıyla aşağıdan yeni bir tarihsel anlatı kurmak, bugün karşı karşıya bulunduğumuz sistemin krizini kavrayabilmek ve alternatif bir geleceği ve birlikte yaşamı tahayyül edebilmek için önemli imkânlar sunuyor.

DİSK üyesi Birleşik Metal-İş Sendikası ile TÜSTAV’ın ortaklaşa gerçekleştireceği, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüz Türkiye’sine Emek ve Ekoloji konferansı ile Osmanlı İmparatorluğu-Türkiye bağlamında emeğin tarihine ve geleceğine ekoloji penceresinden, ekolojinin tarihine ve geleceğine emek perspektifinden bakmayı hedefliyoruz. Emek ve ekoloji alanlarının kesişiminde üretim yapan araştırmacıların ve bu alanlarda mücadele eden, fikir yürüten aktivistlerin ve sendikacıların sunumlarına açık olacak olan iki günlük konferans, hem emek ve ekoloji arasında, hem de geçmiş, kuram, güncellik ve gelecek arasında bir diyalog kurmayı amaçlıyor.”

Tartışılması beklenen sorular ve sorunlar:

 • Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze insan emeğinin, insan-dışı doğa ile ilişkisi
 • Emek-sermaye-doğa ilişkisinin dönüşümleri
 • Ekstraktivizm (İstihraç), emek ve doğa
 • Emek ve müşterekler; işçi sınıfının doğaya erişimi
 • Emek ve ekolojik eşitsizlikler, emeğin ekolojik deneyimleri
 • Emeğin ve emekçilerin ekolojik felaket deneyimleri
 • Geçmişte ve bugün salgınlar ve emek
 • Gıdanın üretimi ve gıdaya erişim
 • Küresel iklim krizinde toprak, tarım, mülkiyet ve emek
 • Ekolojik kriz gündeminde emeğin mekânsal hareketleri
 • Emek ve ekoloji mücadeleleri arasında yakınlaşmalar ve gerilimler; gelecek için sorunlar ve imkânlar

Yukarıda sıralanan alt temalara ilişkin 300 sözcüğü aşmayan bildiri ve oturum önerilerinizi ve kısa özgeçmişlerinizi emekekoloji2023@gmail.com adresine 20 Haziran 2023 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Konferansa ilişkin sorularınızı yine bu adrese iletebilirsiniz.

Konferans sonrasında seçilen bildirilerden oluşan bir kitap çalışması planlanmaktadır.

İstanbul dışından gelen katılımcıların bir bölümünün yol ve/veya barınma masrafları konferans çağırıcıları tarafından karşılanabilir. Katılımcıların bu konudaki ihtiyaçları başvurularında belirtildiği takdirde dikkate alınacaktır.”

Önemli Tarihler:

 • Özet son gönderim tarihi: 20 Haziran 2023
 • Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 20 Temmuz 2023
 • Program ilanı: 1 Eylül 2023
 • Konferans: 23-24 Eylül 2023

Kaynak ve ayrıntılı bilgi: https://www.tustav.org/2023/05/08/osmanli-imparatorlugundan-gunumuz-turkiyesine-emek-ve-ekoloji-konferansi/