Marksist Literatür Okuma Grubu – Toplantı Tarihleri ve Okuma Listesi

0
1533

Toplum ve Ütopya Yayın Kurulu moderatörlüğünde yürütülen Marksist Literatür Okuma Grubu ilk etkinliğini 3 Eylül 2022 Cumartesi günü, saat 19.00’da Zoom üzerinden gerçekleştirmişti. Okuma grubunun birinci basamağı 12 toplantıdan oluşacaktır. Toplantı tarihlerine listeden ulaşabilirsiniz.

Etkinlik kayıt formu: https://forms.gle/Q7F1fxa6tgB7YMjY6

Duyuruları takip etmek için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz: https://t.me/toplumveutopya

İlk basamağı birincil kaynaklardan oluşan Marksist Literatür Okuma Grubumuzun okuma listesi ve etkinlik tarihleri şu şekildedir:

1. Hafta ( 3 Eylül 2022 – Cumartesi, Saat: 19.00)

 • Marx, K. (2016). Kapitalizm Öncesi Üretim Modelleri(Çev. A. Karaduman). İstanbul: 6:45 Yayınları.

2. Hafta ( 1 Ekim 2022 – Cumartesi, Saat: 19.00)

 • Marx, K., Engels, F. (2018). Alman İdeolojisi. (Çev. O. Geridönmez & T. Ok). İstanbul: Kor Kitap. (s. 23-78).
 • Ek okuma önerisi: Yurtsever, H. (2020). “Karl Marx – Friedrich Engels / Alman İdeolojisi”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 53-73).

3. Hafta ( 22 Ekim 2022 – Cumartesi, Saat: 19.00)

 • Engels, F. (2015). Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu. (Çev. D. Kurt). İstanbul: 6:45 Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Timur, T. (2020). “Friedrich Engels / Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 365-377).

4. Hafta ( 12 Kasım 2022 – Cumartesi, Saat: 19.00)

 • Engels, F. (2019). İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu. (Çev. O. Emre). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Faulkner, N. (2020). “Friedrich Engels / İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 33-49).

5. Hafta ( 3 Aralık 2022 – Cumartesi, Saat: 19.00)

 • Marx, K, Engels, F. (2016). Komünist Manifesto. (Çev. C. Üster, N. Deriş).  İstanbul: Can Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Wood, E. M. (2020). “Karl Marx – Friedrich Engels / Komünist Manifesto”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 97-115).

6. Hafta ( 7 Ocak 2023 – Cumartesi, Saat: 19.00)

 • Marx, K. (2016). Fransa’da Sınıf Mücadeleleri 1848-1850. (Çev. E. Özalp). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Ek okuma önerisi: Timur, T. (2017). Devrimler Çağı – 1848-1871-1917. İstanbul: Yordam Kitap.

7. Hafta ( 14 Ocak 2023 – Cumartesi, Saat: 19.00)

 • Marx, K. (2016). Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i. (Çev. E. Özalp). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Ek okuma önerisi: Eroğul, C. (2020). “Karl Marx / Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 119-161).

8. Hafta ( 4 Şubat 2023- Cumartesi, Saat: 19.00)

 • Karl, M. (2016). Fransa’da İç Savaş. (Çev. E. Özalp). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Ek okuma önerisi: Nimtz, A. H. (2020). “Karl Marx / Fransa’da İç Savaş”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 253-271).

9. Hafta ( 25 Şubat 2023 – Cumartesi, Saat: 19.00)

 • Marx, K. (2017). 1844 El Yazmaları. (Çev. M. Belge). İstanbul: Birikim Yayınları.

10. Hafta ( 18 Mart 2023 – Cumartesi, Saat: 19.00)

 • Engels, F. (2017). Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni. (Çev. K. Somer). Ankara: Sol Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Brown, H. A. (2020). “Friedrich Engels / Ailenin, Özel Mğlkiyetin ve Devletin Kökeni”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 341-361).

11. Hafta ( 8 Nisan 2023 – Cumartesi, Saat: 19.00)

 • Engels, F. (2017). Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm. (Çev. Sol Yayınları Yayın Kurulu). Ankara: Sol Yayınları.
 • Ek okuma önerisi: Ahmad, A. (2020). “Friedrich Engels / Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm”. içinde Marksist Klasikleri Okuma Kılavuzu. İstanbul: Yordam Kitap. (s. 317-337).

12. Hafta ( 29 Nisan 2023 – Cumartesi, Saat: 19.00)

 • Engels, F. (2020). Tarihte Zorun Rolü. (Çev. E. Özalp). İstanbul: Yordam Kitap.