14. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi 19-20 Ekim 2023’te Gerçekleşecek

0
732

14. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi 19-20 Ekim 2023’te gerçekleşecek.

Mülkiyeliler Birliği’nin resmi sitesinde kongre hakkında yer alan detaylı bilgi ve önemli tarihler şu şekildedir:

“Değerli Hocalarımız ve Meslektaşlarımız;

Geride bıraktığımız yıllar boyunca sosyal politika alanında öğrenim gören öğrencilerin yetişmeleri ve gelişmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve sürekli kılınması amacıyla düzenlenmiş olan Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi katılımcıları ile 14. kez buluşmaya hazırlanıyor.

İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Kongre akademik açıdan özgün, eleştirel ve doyurucu bildirilerin yanı sıra, öğrenciler arasındaki sosyal ilişkiler ve kaynaşma açısından da mutluluk vericiydi. Önceki yıllarda bildiri sunan bazı katılımcıların, daha sonra çeşitli bölümlere araştırma görevlisi olarak katılmış olmaları, kongrenin kazanımları konusunda somut bir göstergedir. Kongre, akademik anlamda bir yetişme alanı olarak önemli bir rol üstlenmiştir. Bundan sonra da bu niteliğini sürdürmeye devam edecektir.

14. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleşecektir. Son üç kongrede hayata geçirilen iki temel değişikliği bir kez daha hatırlatmak isteriz. İlk olarak, kongremiz sadece lisansüstü öğrencilerin bildiri sunacağı şekilde devam edecektir. Kongremizle ilgili ikinci önemli değişiklik ise, sadece Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencilerine açık olmaktan çıkmış olmasıdır. Kongremize Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin yanı sıra sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, tarih, hukuk vb. sosyal disiplinlerde eğitim görmekte olan lisansüstü öğrenciler sosyal politika alanına yönelik çalışmalarıyla katılabilirler.

Sosyal politika alanında öğrenim gören ve/veya araştırmalarını bu alanla bağlantılı sürdüren bütün lisansüstü öğrenciler, “14. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi”ne sosyal güvenlik, sosyal dışlanma, işçi sağlığı ve iş güvenliği, toplumsal cinsiyet, çocuk emeği, çalışma yaşamında dezavantajlı gruplar ve ayrımcılık, göçmen emeği, emek tarihi, emek süreci, sendikacılık ve toplumsal hareketler, gelir dağılımı, istihdam-işsizlik-ücret, iş hukuku, kent, yoksulluk ile çalışma yaşamı ve sanat başta olmak üzere sosyal politikanın uğraşı alanına giren tüm konularda bildiri önerebilir.

Bildiri sunacak katılımcılar, bildiri kabullerinin ardından kongre düzenleme kurulunca verilecek konaklama ve yol masrafı desteği hakkında bilgilendirilecektir.

Katılımcıların, ele alacakları konulara ilişkin sorunları; genel olan yanında özele de, evrensel ya da ulusal olan yanında yerele de, yazılı kaynaklar yanında uygulamalı çalışmalara da ağırlık vererek incelemelerini, kendi görüş ve önerilerini ortaya koymalarını beklemekteyiz. Kongreye başvuru için gönderilen bildiri özetleri ile kabul edilen bildirilerin tam metinleri hakem sürecinden geçirilecek ve kabul edilenler kongrede sunulabilecektir.”

Bildiri özetleri ve diğer konular için yazışma adresi olarak gencsosyalpolitikacilar@gmail.com kullanılmalıdır.

Düzenleme Kurulu

14. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Takvimi

14 Temmuz 2023           – Bildiri özetlerinin (en fazla 500 kelime) son gönderilme tarihi.

21 Temmuz 2023           – Kongreye kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı.

15 Eylül 2023                – Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin son gönderilme tarihi.

19-20 Ekim 2023           – 14. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi.

Genel kurallar ve özet şablon için tıklayınız.

Bilim Kurulu

Prof. Dr. A. Gülay Toksöz

Prof. Dr. Ahmet Makal

Prof. Dr. Aziz Çelik

Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu

Düzenleme Kurulu

Çağla Ünlütürk Ulutaş (Pamukkale Üniversitesi)

Denizcan Kutlu (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Feyza Turgay (Kocaeli Üniversitesi)

İlayda Erturun (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Mehmet Atilla Güler (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Onur Metin (Sakarya Üniversitesi)

Sezgi Akbaş (Pamukkale Üniversitesi)

Kaynak ve detaylı bilgi: https://mulkiye.org.tr/mulkiye-genc-sosyal-politikacilar-kongresi-2/