Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu

0
925

10. ULUSLARARASI İLETİŞİM GÜNLERİ / DİJİTAL KAPİTALİZM VE İLETİŞİM SEMPOZYUMU 

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri’nin onuncusunun ana başlığı Dijital Kapitalizm ve İletişim olarak belirlendi. Alanda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış davetli (keynote) konuşmacıların da yer alacağı sempozyum, 15-16-17 Mayıs 2023 tarihlerinde yüz yüze ve Zoom/Webinar üzerinden olmak üzere karma biçimde gerçekleştirilecektir. Sempozyumda davetli konuşmacı oturumları için Türkçe-İngilizce simultane çeviri olanağından da yararlanılacaktır.

Dijital teknolojiler iletişim ve medya sektörünü dönüştürmekte, çeşitli açılardan yeni baştan biçimlendirmektedir. İletişim bilimleri de sektördeki bu dönüşümleri ve yeniden yapılanmaları çeşitli boyutlarıyla ele almakta, anlamaya ve anlatmaya çalışmaktadır. Dijitalleşmeyle birlikte bir yandan mevcut medya organlarında üretim tarz ve ilişkilerinde önemli dönüşümler gerçekleşmekte, diğer yandan da yeni medya mecraları ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlar medyanın ekonomi politik yapısının yeniden ele alınmasını ve ayrıntılı olarak incelenmesini gerektirmektedir. Son yıllarda bu yöndeki çalışmaların iletişim bilimleri literatüründe de dikkat çekici biçimde artış gösterdiği görülmektedir. Dijital teknolojilerin kullanıma girmesiyle birlikte iletişim ve medya sektörünün de kapitalist sistem içerisindeki varlığını güçlendirerek sürdürmek için söz konusu teknolojilerle entegrasyon sürecini hızla gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Bu, aynı zamanda medya ve iletişim sektörünün dijital kapitalizme de entegrasyonu anlamına gelmektedir. Medya sektöründe görev yapmakta olan meslek insanları dijital kapitalizmin işçileri, emekçileri olarak görülürken, onlar tarafından üretilmekte olan içerikler de dijital kapitalizmin emtiası olarak tanımlanmaktadır. Dijital Kapitalizm ve İletişim ana başlığıyla gerçekleştirilecek olan sempozyumda da içerisinde bulunduğumuz ve dijital teknolojilerle yeniden biçimlenmekte olan bu yeni kapitalist dönemde medya ve iletişim çeşitli boyutlarıyla ele alınmakta, akademik tartışma gündemine taşınarak ayrıntılı çalışmaların yapılmasına zemin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Üç gün sürecek olan 10. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu’na alanda uzman, uluslararası düzeyde tanınmış önemli bilim insanları davetli konuşmacı olarak çağrıldı. Prof. Dr. Dan Schiller (Illinois Üniversitesi), Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Gillian Doyle (Glasgow Üniversitesi), Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Prof. Dr. Paško Bilić (Zagreb Üniversitesi), Prof. Dr. Victor Pickard (Pennsylvania Üniversitesi) davetli konuşmacılar arasında yer almaktadır.

10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu, davetli konuşmacıların yanı sıra bildiri başvurularına da açık olan, uluslararasılık kriterlerine uygun, çift kör hakemli değerlendirme sürecini benimseyen bilimsel bir etkinliktir. Sempozyum, akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini  karşılamakta olup, uluslararası bilimsel etkinlik kategorisinde TÜBİTAK desteği almaya da hak kazanmıştır. Etkinliğin Düzenleme ve Bilim Kurulu’nda yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden saygın bilim insanları yer almaktadır. Sempozyumda sözlü ve poster bildiriler kabul edilmektedir.

Sempozyum, aşağıda belirtilen temaları kapsamakla birlikte, bunların dışındaki ilişkili konu önerilerine de açıktır.

• Dijital kapitalizm
• Dijital medyanın ekonomi politiği
• Dijital emek

• Veri sömürgeciliği

• Yapay zekâ çalışmaları ve iletişim
• Dijital medyada içerik üretimi
• Dijitalleşme ve medyada tekelleşme
• Dijital çağda değişen televizyonculuk anlayışı
• Dijital çağda değişen gazetecilik anlayışı
• Sosyal medya çalışmaları
• Dijitalleşme ve sosyal medya
• Dijitalleşme ve algı yönetimi
• Dijitalleşme ve reklamcılıkta yeni anlayışlar
• Dijital pazarlama
• Dijitalleşme ve halkla ilişkilerde yeni anlayışlar
• Dijitalleşme ve tasarım
• Dijital yerliler

• Dijital göçmenler

Gönderilecek bildiri özetleri Sempozyum Bilim Kurulu’nda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek, kabul edilen çalışmalar Bildiri Özet Kitabı’nda basılacaktır. Bildiri tam metinleri ise elektronik ortamda yayımlanacak olan Sempozyum Bildiri Kitabı’nda yer alacaktır. Bildiri özet metinlerinin en fazla 250, bildiri tam metinlerinin en fazla 7500 sözcük olması, metinlerin hazırlanmasında Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Etkileşim’in yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir.


Bildiri özetleri ve poster sunumları için son başvuru tarihi 3 Şubat 2023’tür. Tüm başvurular sempozyum web sitesi üzerinden yapılacaktır. Kabul edilen çalışmalar 17 Mart 2023 tarihine kadar ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi ve kaynak: https://ifig.uskudar.edu.tr/