EN YENİ İÇERİKLER

Devletin İnsanmerkeziyetçi Sureti 3: Beni Sokak Siyasetinden Alıkoyan Nedir? | Erhan Korkmaz

Giriş Bu yazıyı, önceki “Devletin İnsanmerkeziyetçi Sureti: Türkiye’de Sokak Hayvanları Üzerinden Kent Politikası” ve “Devletin İnsanmerkeziyetçi Sureti 2: Ne Yapmalı?” yazılarımdan sonra devletin sokak siyaseti üzerindeki etkisini, yine “Sokak Hayvanları” sorununa ilişkili...

Hocalık Müessesinin Kışkırtıcı Cazibesi: Kurumsal Otoriterliğin İkamesi | Erhan Korkmaz

Geçen gün bir konuşma izledim. İstatistikçi birisi, son 2 yılda üniversiteyi terk etme/yarıda bırakma sayısının rekor seviyeye, yani 700 küsur binlere ulaştığını söylüyordu. Bu haber şaşırtıcıydı çünkü ben de son zamanlar üniversite kurumuna dair negatif...

VIII. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi 25-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi’nde Gerçekleştirilecek

VIII. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi 25-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde gerçekleştirilecektir. Kongre bildiri metni şu şekildedir: Daha önce sırasıyla İstanbul...

“Toplum Diye Bir Şey Yoktur”: Tekil İlişkileri Toplumsallaştırma Sorunu | Erhan Korkmaz

Geçenlerde bir arkadaşımla birlikte, birlikteyken yaşadığımız bir durum üzerinden bir eylemin doğruluğu ve yanlışlığı üzerine konuşmaya başladık. Muhabbetimizin ilk kısımlarında, eylemin doğruluğunu, bağlam içerisinde değerlendiriyor, o bağlamdaki tutumlarımıza örnekler vererek eylem karşısındaki değişken hissiyatlarımızı ele alıyorduk. Muhabbetimiz...

MI5 Takibi Altında Bir Arkeolog: V. Gordon Childe | Muhsin Altun

“Muhtemelen dünyanın en çirkin adamı…” Bu tuhaf ifade, Oxford Üniversitesi Queens College’ın dekanı Edward Armstrong’un İngiliz askeri istihbaratına (MI5) gönderdiği 17 Haziran 1917 tarihli cevabi yazıda geçmektedir. MI5, Komünist olarak fişlediği bir...

Uygarlık Dönemeci / Haluk Yurtsever (Haftanın Kitap Önerisi)

Haftalık kitap önerilerimizde bu haftanın kitabı Haluk Yurtsever tarafından kaleme alınan “Uygarlık Dönemeci” adlı kitap. "Tarihin son sözü yok. Bilimin de. Sistemler, düzenler ise sonludur. Bu kitap, sonlu...

Bağımlı Bağımsız Saha Araştırmacısı: Akademiden Sahaya Uzun İnce Bir Yol | Erhan...

Bugün kendimi, “alanında yeni bir etnolog” olarak tanımlamama rağmen uzmanlık alanımın vasıflarından soyutlanmış hissediyorum. Nasıl ki bir diş hekiminin hekimlik hissiyatına erişmesi için temel gereksinimi dişlerle kurduğu -doğrudan- ilişkilere dayanıyorsa, nasıl ki bir inşaat mühendisinin mühendis...

Devletin İnsanmerkeziyetçi Sureti 2: Ne Yapmalı? | Erhan Korkmaz

Giriş Bu yazıyı, bir önceki “Devletin İnsanmerkeziyetçi Sureti: Türkiye’de Sokak Hayvanları Üzerinden Kent Politikası” başlıklı yazıma gelen eleştiriler üzerine kaleme alma ihtiyacı hissettim. O yazımda, birçok noktanın açılmaya değer olduğunu ve sonuç/tartışma kısmının...

Devletin İnsanmerkeziyetçi Sureti: Türkiye’de Sokak Hayvanları Üzerinden Kent Politikası | Erhan Korkmaz

Giriş Devlet denildiği zaman ilk olarak akla gelen tanım, “çevresi sınırlanmış bir kara parçası üzerinde yaşayan, belirli ülkü(ler) doğrultusunda bir araya gelmiş insan toplulukları” şeklindedir. Pre-modern dönemlerde de bugünkü devlet anlatısı yerine...

Türkiye’de Ortak Çalışma Mekanları: Çalışma Hayatının Dönüşümü ve Yeni Çalışma Kültürü / Elif Kaşık...

Haftalık kitap önerilerimizde bu haftanın kitabı yazarlarımızdan Elif Kaşık tarafından kaleme alınan “Türkiye’de Ortak Çalışma Mekanları: Çalışma Hayatının Dönüşümü ve Yeni Çalışma Kültürü” adlı kitap. Çalışma hayatı modern...