Duygular Sosyolojisi Referans Listesi | Zeynep Kurnaz

0
5848

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kurnaz’ın hazırladığı “Duygular Sosyolojisi Referans Listesi”ni ilginize sunuyoruz:

Abe, J. A. A., & Izard, C. E. (1999). The Developmental Functions of Emotions: An Analysis in Terms of Differential Emotions Theory. Cognition and Emotion13(5), 523–549. https://doi.org/10.1080/026999399379177

Abu-Lughod, L. (2004). Peçeli Duygular (S. Ertüzün, Çev.). Epsilon Yayınevi.

Adolphs, R., & Anderson, D. J. (2018). The Neuroscience of Emotion. Princeton University Press.

Ahmed, S. (2004). The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh University Press.

Ahmed, S. (2015). Duyguların Kültürel Politikası (S. Komut, Çev.). Sel Yayıncılık.

Ahmed, S. (2016). Mutluluk Vaadi (D. Mayadağ, Çev.). Sel Yayıncılık.

Alsaid, L. (2017). Political Dynamics in Micro Organisational Accounting Change. Palgrave Macmillan.

Andersen, P. A., & Guerrero, L. K. (Ed.). (1998). Handbook of Communication and Emotion. Academic Press.

Aren, S., & Akgüneş, A. O. (2018). Dört Temel Duygunun Bireylerde Risk Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi10(3), 362–378.

Arkonaç, S. A. (2001). Sosyal Psikoloji. Alfa Yayınları.

Baker, U. (2012). Dolaylı Eylem (E. Berensel, Ed.). Birikim Yayınları.

Baker, U. (2014). Kanaatlerden İmajlara, Duygular Sosyolojisine Doğru (H. Abuşoğlu, Çev.). Birikim Yayınları.

Barbalet, J. (Ed.). (2002). Emotions and Sociology. Blackwell Publishing.

Barbalet, J. (2004). Emotion, Social Theory, and Social Structure. Cambridge University Press.

Bauman, Z. (2011). Bireyselleşmiş Toplum (Y. Alogan, Çev.). Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2012). Akışkan Aşk (I. Ergüden, Çev.). Versus Kitap.

Bauman, Z. (2013). Yaşam Sanatı (A. Sarı, Çev.). Versus Kitap.

Baumeister, R. F., Vohs, K. D., DeWall, C. N., & Zhang, L. (2007). How Emotion Shapes Behavior: Feedback, Anticipation, and Reflection, Rather Than Direct Causation. Personality and Social Psychology Review11(2), 167–203. https://doi.org/10.1177/1088868307301033

Beedie, C., Terry, P., & Lane, A. (2005). Distinctions between emotion and mood. Cognition and Emotion19(6), 847–878. https://doi.org/10.1080/02699930541000057

Bendelow, G., & Williams, S. J. (Ed.). (2005). Emotions in Social Life, Critical Themes and Contemporary Issues. Routledge.

Benlioğlu, O. (2016). Mikro İfadeler. Elma Yayınevi.

Bergson, H. (2019). Gülme (D. Çetinkasap, Çev.). Türkiye İş Bankası Yayınları.

Boler, M. (2005). Feeling Power Emotions and Education. Routledge.

Brandstatter, H., & Eliasz, A. (Ed.). (2001). Persons, Situations, and Emotions: An Ecological Approach. Oxford University Press.

Bridge, B. (2008). Siz Olsaydınız Ne Yapardınız? Duyguların Eğitimi. Beyaz Yayınları.

Broomhall, S. (Ed.). (2017). Early Modern Emotions. Routledge.

Burkitt, I. (2014). Emotions and Social Relations. Sage Publications.

Caston, R. R., & Kaster, R. A. (Ed.). (2016). Hope, Joy and Affection in the Classical World. Oxford University Press.

Cerulo, K. A. (Ed.). (2003). Culture in Mind. Routledge.

Chodorow, N. J. (2007). Duyguların Gücü: Psikanalizde, Cinsiyette ve Kültürde Kişisel Anlam (J. Özata-Dirlikyapan, Çev.). Metis Yayınları.

Clarke, S., Hoggett, P., & Thompson, S. (Ed.). (2006). Emotion, Politics and Society. Palgrave Macmillan.

Clement, M., & Sangar, E. (Ed.). (2018). Researching Emotions in International Relations. Palgrave Macmillan.

Coan, J. A. (2010). What We Talk About When We Talk About Emotion. Emotion Review2(3), 292–293.

Cohen, A., & Stern, R. (Ed.). (2017). Thinking about the Emotions. Oxford University Press.

Conley, C. (2013). Duygusal Denklemler (İ. Şener, Çev.). Pegasus Yayınları.

Cornelius, R. R. (1996). The Science of Emotion: Research and Tradition in The Psychology of Emotion. Prentice Hall.

Crawford, N. C. (2000). The Passion of World Politics: Propositions on Emotion and Emotional Relationships. International Security24(4), 116–156. https://doi.org/10.1162/016228800560327

Cüceloğlu, D. (2015). İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. Remzi Kitabevi.

Çeçen, R. (2002). Duygular İnsan Yaşamında Neden Vazgeçilmez ve Önemlidir? Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi9(9), 164–170.

Çetinkaya, B. (2017). Söz Varlığımızda Bedene Dayalı Duygu Adlandırmaları. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi5(9), 165–184.

Darwin, C. (2001). İnsan ve Hayvanlarda Beden Dili (O. Tuncay, Çev.). Gün Yayıncılık.

Darwin, C. (2009). The Expression of The Emotions in Man and Animals (F. Darwin, Ed.). Cambridge University Press.

De Courville Nicol, V. (2011). Social Economies of Fear and Desire: Emotional Regulation, Emotion Management, and Embodied Autonomy. Palgrave Macmillan.

De Sousa, R. (2014). Emotion. Içinde E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014). Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/emotion/

Demir, S. T. (2008). Duyguların ve Heyecanların Ontolojik Temelleri [Yüksek Lisans Tezi]. Kocaeli Üniversitesi.

Demi̇rok, İ., Alphan Şi̇mşek, Y., & Süsen, Y. (2014). Mutluluğu Ararken: Teorik Yaklaşımlar ve PsikoterapiyeYönelik Çıkarımlar. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi1(2), 40–54. https://doi.org/10.31682/ayna.470578

Descartes, R. (2015). Duygular ya da Ruh Halleri (Ç. Dürüşken, Çev.). Alfa Yayınları.

Dewaele, J.-M. (2010). Emotions in Multiple Languages. Palgrave Macmillan.

Dougherty, L. M., Abe, J. A. A., & Izard, C. E. (1996). Differential Emotions Theory and Emotional Development in Adulthood and Later Life. Içinde C. Magai & S. H. McFadden (Ed.), Handbook of Emotion, Adult Development, and Aging (ss. 27–41). Academic Press.

Döğüşgen, M. M. (2013). Çocukluktan Ergenliğe Duygusal Gelişim ve Öz Güven. Başak Yayınları.

Eich, E., Killstrom, J. F., Bower, G. H., Forgas, J. P., & Niedenthal, P. M. (Ed.). (2000). Cognition and Emotion. Oxford University Press.

Ekman, P. (2003). Emotions Revealed. Times Books.

Ekman, P. (2016). Yalan Söylediğimi Nasıl Anladın?! (E. İ. Akter, Çev.). Okuyan Us Yayın.

Ekman, P. (2017). Ne Düşündüğünü Biliyorum (E. Karababa, Çev.). Koridor Yayıncılık.

Elfenbein, H. A. (2007). Emotion in Organizations. The Academy of Management Annals1(1), 315–386. https://doi.org/10.1080/078559812

Eser, G. (2017). Duygular, Toplumsal Cinsiyet ve Stres. Beta Basıl.

Evans, D. (2001). Emotion: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Feagin, S. L. (1988). Imagining Emotions and Appreciating Fiction. Canadian Journal of Philosophy18(3), 485–500.

Feldman-Barrett, L. (2017). How Emotions are Made The Secret Life of the Brain. Houghton Mifflin Harcourt.

Feldman-Barrett, L., Lewis, M., & Haviland-Jones, J. M. (Ed.). (2016). Handbook of Emotions. The Guilford Press.

Feldman-Barrett, L., Niedenthal, P. M., & Winkielman, P. (Ed.). (2005). Emotion and Consciousness. The Guilford Press.

Feldman-Barrett, L., & Russell, J. A. (Ed.). (2015). The Psychological Construction of Emotion. The Guilford Press.

Feldman-Barrett, L., & Salovey, P. (Ed.). (2002). The Wisdom in Feeling: Psychological Processes in Emotional Intelligence. The Guilford Press.

Filliozat, I. (2018). Çocuğun Duygusal Dünyası (D. Dalgakıran, Çev.). Pegasus Yayınları.

Fischer, A. H. (Ed.). (2000). Gender and Emotion: Social Psychological Perspectives. Cambridge University Press.

Fisher, E. A., & Sharp, S. W. (2004). The Art of Managing Everyday Conflict Understanding Emotions and Power Struggles. Praeger Press.

Flam, H., & King, D. (Ed.). (2005). Emotions and Social Movements. Routledge.

Fox, N. J. (2015). Emotions, affects and the production of social life. The British Journal of Sociology66(2), 301–318. https://doi.org/10.1111/1468-4446.12119

Freedman, J. L., Sears, D. O., & Carlsmith, J. M. (1998). Sosyal Psikoloji (A. Dönmez, Çev.). İmge Kitabevi Yayınları.

Frijda, N. H., Robinson, J. M., & Oatley, K. (2010). Two Movements in Emotions: Communication and Reflection. Emotion Review2(1), 29–35. https://doi.org/10.1177/1754073909345542

Galasinski, D. (2004). Men and The Language of Emotions. Palgrave Macmillan.

Gardiner, H. N., Metcalf, R., & Beebe-Center, J. G. (1937). Feeling and Emotion. American Book Company.

Giddens, A. (2014). Mahremiyetin Dönüşümü (İ. Şahin, Çev.). Ayrıntı Yayınları.

Giritli İnceoğlu, Y. (2017). Medya Nefret ve Ötekileştirme. Köprü Kitap.

Goleman, D. (1999). Hayati Yalanlar Basit Gerçekler (B. Yanık, Çev.). Arıon Yayınevi.

Goleman, D. (2016a). Duygusal Zeka (B. Seçkin-Yüksel, Çev.). Varlık Yayınları.

Goleman, D. (2016b). İşbaşında Duygusal Zeka (H. Balkara, Çev.). Varlık Yayınları.

Goodwin, J., Jasper, J. M., & Poletta, F. (2001). Passionate Politics: Emotions and Social Movements. The University of Chicago Press.

Gordon, R. M. (1969). Emotions and Knowledge. The Journal of Philosophy66(13), 408–413. https://doi.org/10.2307/2024422

Gordon, R. M. (1973). Judgmental Emotions. Analysis34(2), 40–48. https://doi.org/10.2307/3327533

Gordon, R. M. (1974). The Aboutness of Emotions. American Philosophical Quarterly11(1), 27–36.

Gordon, R. M. (1986). The Passivity of Emotions. The Philosophical Review95(3), 371–392. https://doi.org/10.2307/2185465

Gorman, P. (2005). Motivation and Emotion. Routledge.

Gökalp, N. (2010). Duygu ve Etik. Ebabil Yayınları.

Gross, D. M. (2006). The Secret History of Emotion: From Aristotle’s “Rhetoric” to Modern Brain Science. The University of Chicago Press.

Guay, F., Vallerand, R. J., & Blanchard, C. (2000). On the Assessment of Situational Intrinsic and Extrinsic Motivation: The Situational Motivation Scale (SIMS). Motivation and Emotion24(3), 175–213. https://doi.org/10.1023/A:1005614228250

Gün, N. (2007). İçimizdeki Şaman Duyguların Simyası. Kuraldışı Yayıncılık.

Hacızade, N. (2012). Bilişsel Dilbilim Açısından Duyguların Dili. Çizgi Kitabevi Yayınları.

Hadnagy, C. (2018). Sosyal Mühendisin Maskesini Düşürmek (P. F. Kelly, Ed.; Y. Sevinir, Çev.). Paloma Yayınevi.

Hawkins, D. R. (2004). Power vs. Force / The Hidden Determinants of Human Behavior. Hay Hause Inc.

Hawkins, J. A. (2017). Feelings and Emotion-Based Learning. Palgrave Macmillan.

Hess, U., & Philippot, P. (Ed.). (2007). Group Dynamics and Emotional Expression. Cambridge University Press.

Hochschild, A. R. (1979). Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure. American Journal of Sociology85(3), 551–575. https://doi.org/10.1086/227049

Hochschild, A. R. (1983). The Managed Heart. University of California Press.

Hochschild, A. R. (2005). The Sociology of Emotion as A Way of Seeing. Içinde G. Bendelow & S. J. Williams (Ed.), Emotions in Social Life, Critical Themes and Contemporary Issues (ss. 3–15). Routledge.

Holodynski, M., & Friedlmeier, W. (2006). Development of Emotions and Emotion Regulation (J. Harrow, Çev.). Springer.

Illouz, E. (2011). Soğuk Yakınlıklar Duygusal Kapitalizmin Şekillenmesi (Ö. Çağlar Aksoy, Çev.). İletişim Yayınları.

Izard, C. E. (1972). Patterns of Emotions: A new Analysis of Anxiety and Depression. Academic Press.

Izard, C. E. (1977). Human Emotions. Plenum Press.

Izard, C. E., Kagan, J., & Zajonc, R. B. (Ed.). (1984). Emotions, Cognition, and Behavior. Cambridge University Press.

İbe Akcan, P. (2008). Türkçede Duygu Durumu Eylemlerinin Kılınış Özellikleri. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi140, 19–31.

Jackson, J. C., Watts, J., Henry, T. R., List, J.-M., Forkel, R., Mucha, P. J., Greenhill, S. J., Gray, R. D., & Lindquist, K. A. (2019). Emotion Semantics Show Both Cultural Variation and Universal Structure. Science366(6472), 1517–1522.

James, W. (1884). What is an Emotion? Mind9(34), 188–205. JSTOR.

James, W. (1890). The Principles of Psychology. Henry Holt and Company.

Johnston, A., & Malabou, C. (2013). Self and Emotional Life. Columbia University Press.

Johnston, V. S. (1999). Why We Feel The Science of Human Emotions. Perseus Publishing.

Kagan, J. (2007). What Is Emotion? History, Measures, and Meanings. Yale University Press.

Karaismailoğlu, S. (2017). Kadın Beyni Erkek Beyni. Elma Yayınevi.

Karaismailoğlu, S. (2019). Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum. Elma Yayınevi.

Kessen, W., Ortony, A., & Craik, F. (Ed.). (1991). Memories, Thougths, and Emotions: Essays in Honor of George Mandler. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Kılıç, Y. (2005). Hume’um Ahlak Görüşünde Duygunun Yeri. Kaygı: Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi4, 126–138.

Kilborne, B. (2014). Utanç ve Haset (S. Mercan, Ed.; B. Erdal, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Kirman, A., Livet, P., & Teschl, M. (2010). Rationality and emotions. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences365(1538), 215–219. https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0194

Köknel, Ö. (2013). Duygusal Akıl. Postiga Yayınları.

Kövecses, Z. (1990). Emotion Concepts. Springer-Verlag.

Kövecses, Z. (2004). Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling. Cambridge University Press.

Larsen, J. T., To, Y. M., & Fireman, G. (2007). Children’s Understanding and Experience of Mixed Emotions. Psychological Science18(2), 186–191.

Layder, D. (2004). Emotion in Social Life. Sage Publications.

Leader, D. (2000). İş İşten Geçtikten Sonra Verilen Sözler (Ş. S. Kaya, Çev.). Ayrıntı Yayınları.

Lewis, M., Haviland-Jones, J. M., & Feldman-Barrett, L. (Ed.). (2008). Handbook of Emotions. The Guilford Press.

Liu, B. (2015). Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments and Emotions. Cambridge University Press.

Livet, P. (2010). Rational choice, neuroeconomy and mixed emotions. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences365(1538), 259–269. https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0177

Lordon, F. (2014). Kapitalizm Arzu ve Kölelik (A. Terzi, Çev.). Metis Yayınları.

Lupton, D. (2002). Duygusal Yaşantı (M. Cemal, Çev.). Ayrıntı Yayınları.

Lyon, M. L. (2005). The Limitations of Cultural Constructionism in the Study of Emotion. Içinde G. Bendelow & S. J. Williams (Ed.), Emotions in Social Life, Critical Themes and Contemporary Issues (ss. 39–59). Routledge.

Mandler, G. (1990). William James and the Construction of Emotion. Psychological Science1(3), 179–180. JSTOR.

Marazzi, C. (2017). Sermaye ve Duygular (M. Çelik, Çev.). Otonom Yayıncılık.

Matt, S. J., & Stearns, P. N. (Ed.). (2014). Doing Emotions History. University of İllinois Press.

Matthews, G. (Ed.). (1997). Cognitive Science Perspectives on Personality and Emotion. Elsevier.

Maurois, A. (1960). Duygular ve Adetler (V. Hatay, Çev.). Remzi Kitabevi.

Maurois, A. (2017). Yaşama Sanatı (H. Özak, Çev.). Kaknüs Yayınları.

McCarthy, E. D. (1989). Emotions are Social Things: An Essay in The Sociology of Emotions. Içinde D. D. Franks & E. D. McCarthy (Ed.), The Sociology of Emotions: Original Essays and Research papers (ss. 51–72). Jai Press.

McLaren, K. (2011). Duyguların Dili (Z. Yalçınkaya, Çev.). Butik Yayıncılık.

Mendus, S. (2000). Feminism and Emotion: Readings in Moral and Political Philosophy. Palgrave Macmillan.

Mesquita, B., Feldman-Barrett, L., & Smith, E. R. (Ed.). (2010). The Mind in Context. The Guilford Press.

Mestrovic, S. G. (1999). Duyguötesi Toplum (A. Yılmaz, Çev.). Ayrıntı Yayınları.

Metin, A. (2019). Yüz İfadelerindeki Duygular: Derleme Çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi10(17), 2027–2055.

Mitchell, L. (2009). Language, Emotion and Politics in South India. Indiana University Press.

Moisi, D. (2009). The Geopolitics of Emotion: How Cultures of Fear, Humiliation and Hope are Reshaping The World. The Bodley Head.

Mora, N. (Ed.). (2011). Kültürlerarası İletişim Bağlamında İnsana Dair Duygular ve Ritüeller. Nobel Akademik Yayıncılık.

Neu, J. (2012). Gözyaşı Entelektüel Bir Şeydir / Duygunun Anlamları (C. C. Çevik & M. Çakan, Çev.). Kabalcı Yayıncılık.

Neuman, W. R., Marcus, G. E., Crigler, A. N., & Mackuen, M. (Ed.). (2007). The Affect Effect: Dynamics of Emotion in Political Thinking and Behavior. The University of Chicago Press.

Newton, T. (2005). The Sociogenesis of Emotion, A Historical Sociology? Içinde G. Bendelow & S. J. Williams (Ed.), Emotions in Social Life, Critical Themes and Contemporary Issues (ss. 61–80). Routledge.

Niemeier, S., & Dirven, R. (Ed.). (1997). The Language of Emotions. John Benjamins Publishing Company.

Nussbaum, M. C. (2013). Political Emotions: Why Love Matters for Justice. The Belknap Press of Harvard University Press.

Oatley, K. (2004). Emotions, A Brief History. Blackwell Publishing.

Oatley, K. (2010). Two Movements in Emotions: Communication and Reflection. Emotion Review2(1), 29–35.

Osho. (2015). Duygular: Öfke, Kıskançlık ve Korkunun Ötesi (Sangeet, Çev.). Ganj Yayıncılık.

Önderman, M. (2009). Sosyo Kültürel Bir Fenomen Olarak Utanç. Filiz Kitabevi.

Önderman, M. (2019). Türkiye’de Paranoid Ethos. VakıfBank Kültür Yayınları.

Özdemir Erel, G., & Güzeloğlu, E. B. (Ed.). (2015). Kalbin Yolu Bir Sosyal Yaşamdan Kurumsal Yaşama İletişim Kodları ve Duygular. Literatürk Academia.

Özer, A. K. (2015). “Ben” Değeri Tiryakiliği / Duygusal Gerilimle Baş Edebilme. Galata Yayıncılık.

Parkinson, B., Fischer, A. H., & Manstead, A. S. R. (2005). Emotion in Social Relations. Psychology Press.

Parrott, W. G. (1999). Function of Emotion: Introduction. Cognition and Emotion13(5), 465–466. https://doi.org/10.1080/026999399379131

Patterson, N. T. (1997). Conflicting norms in modern British kinship: Case studies of domestic violence and competition for care in North Wales, 1920–1996. The History of the Family2(1), 1–29. https://doi.org/10.1016/S1081-602X(97)90008-7

Plamper, J. (2012). The History of Emotions (K. Tribe, Çev.). Oxford University Press.

Plutchik, R. (1965). What is an Emotion? The Journal of Psychology61(2), 295–303. https://doi.org/10.1080/00223980.1965.10543417

Plutchik, R. (2000). Emotions in the Practice of Psychotherapy. American Psychological Association.

Plutchik, R. (2001). The Nature of Emotions: Human emotions have deep evolutionary roots, a fact that may explain their complexity and provide tools for clinical practice. American Scientist89(4), 344–350. JSTOR.

Plutchik, R., & Conte, H. R. (Ed.). (1997). Circumplex Models Of Personality and Emotions. American Psychological Association.

Plutchik, R., & Kellerman, H. (Ed.). (1980). Theories of Emotion. Academic Press.

Plutchik, R., & Kellerman, H. (Ed.). (1989). The Measurement of Emotions. Academic Press.

Ponsonnet, M. (2014). The Language of Emotions. John Benjamins Publishing.

Prinz, J. J. (2005). Are Emotions Feelings? Journal of Consciousness Studies12(8–10), 9–25.

Prinz, J. J. (2007). The Emotional Construction of Morals. Oxford University Press.

Reddy, W. M. (1999). Emotional Liberty: Politics and History in the Anthropology of Emotions. Cultural Anthropology14(2), 256–288. JSTOR.

Reddy, W. M. (2004). The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions. Cambridge University Press.

Redlawsk, D. P. (Ed.). (2006). Feeling Politics: Emotion in Political Information Processing. Palgrave Macmillan.

Reisberg, D., & Hertel, P. (Ed.). (2004). Memory and Emotion. Oxford University Press.

Roberts, R. C. (1988). What an Emotion is: A Sketch. The Philosophical Review97(2), 183–209. https://doi.org/10.2307/2185261

Roberts, R. C. (1996). Propositions and Animal Emotion. Philosophy71(275), 147–156.

Roeser, S. (2018). Risk, Technology and Moral Emotions. Routledge.

Rosenwein, B. H., & Cristiani, R. (2019). Duygular Tarihi Nedir? (K. Özdil, Çev.). Islık Yayınları.

Sanders, C. B., & Cuneo, C. J. (2010). Social Reliability in Qualitative Team Research. Sociology44(2), 325–343. https://doi.org/10.1177/0038038509357194

Scheler, M. (2015). Hınç (A. Yılmaz, Çev.). Alfa Yayınları.

Schwarz, N. (2000). Emotion, cognition, and decision making. Cognition and Emotion14(4), 433–440. https://doi.org/10.1080/026999300402745

Semerci, B. (2015). Duyguların Şifresi. Alfa Yayınları.

Sennett, R. (2012). Karakter Aşınması (B. Yıldırım, Çev.). Ayrıntı Yayınları.

Sennett, R. (2017). Otorite (K. Durand, Çev.). Ayrıntı Yayınları.

Sennett, R. (2019). Kamusal İnsanın Çöküşü (S. Durak & A. Yılmaz, Çev.). Ayrıntı Yayınları.

Sennett, R., & Cobb, J. (2017). Sınıfın Gizli Yaraları (M. K. Coşkun, Çev.). Heretik Yayıncılık.

Shaffer, J. A. (1983). An Assessment of Emotion. American Philosophical Quarterly20(2), 161–173.

Shott, S. (1979). Emotion and Social Life: A Symbolic Interactionist Analysis. American Journal of Sociology84(6), 1317–1334. https://doi.org/10.1086/226936

Simmel, G. (2016). Kadınlar Cinsellik ve Sevgi (O. Kuzgun, Çev.). Pinnhan Yayıncılık.

Sjöberg, L. (2007). Emotions and Risk Perception. Risk Management9(4), 223–237. https://doi.org/10.1057/palgrave.rm.8250038

Smadja, E. (2013). Gülmek (S. N. Arım, Çev.). Bağlam Yayıncılık.

Smaill, B. (2010). The Documentary: Politics, Emotion, Culture. Palgrave Macmillan.

Smith, A. (2017). Ahlaki Duygular Kuramı (B. Tartıcı, Çev.). Lİber Plus Yayınları.

Smith, N. (2010). Hatalıydım, Özür Diliyorum (K. Tanrıyar, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Snow, N. E. (2000). Empathy. American Philosophical Quarterly37(1), 65–78.

Solomon, R. C. (2004a). Adalet Tutkusu, Toplum Sözleşmesinin Kökenleri ve Temelindeki Duygular (E. Altınay, Çev.). Ayrıntı Yayınları.

Solomon, R. C. (Ed.). (2004b). Thinking about Feeling: Contemporary Philosophers on Emotions. Oxford University Press.

Solomon, R. C. (2016). Duygulara Sadakat (F. Çoban, Çev.). Nika Yayınevi.

Southam-Gerow, M. A. (2014). Çocuklarda ve Ergenlerde Duygusal Düzenleme Uygulayıcının Rehberi (M. Şahin, Ed.; M. Artıran, Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık.

Söylemez, M. S. (2012). Duygusal Sermaye. Final Yayıncılık.

Söylemez, S. (2017). Utanç ve Suçluluk Duygularının Bilişsel Süreçler Üzerindeki Etkileri [Yüksek Lisans Tezi]. Ege Üniversitesi.

Söylemez, S., Koyuncu, M., & Amado, S. (2018). Utanç ve Suçluluk Duygularının Bilişsel Psikoloji Kapsamında Değerlendirilmesi. Psikoloji Çalışmaları38(2), 259–288.

Spielberger, C. D., & Sarason, I. G. (Ed.). (2005). Stress and Emotion: Anxiety, Anger and Curiosity. Routledge.

Stets, J. E., & Turner, J. H. (Ed.). (2006). Handbook of the Sociology of Emotions. Springer.

Stewart, K. (2013). Sıradan Duygulanımlar (Z. Cunillera, Çev.). Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Stratton, A. K. (2012). The Role of Emotion in Rational Decision-Making. 153.

Strongman, K. T. (2003). The Psychology of Emotion. John Wiley & Sons.

Svendsen, L. (2017). Kötülüğün Felsefesi (M. Hocaoğlu, Çev.). Redingot Kitap.

TenHouten, W. D. (2007). A General Theory of Emotions and Social Life. Routledge.

Thorndike, E. L. (1923). The Original Nature of Man. Colombia University Press.

Tiedens, L. Z., & Leach, C. W. (Ed.). (2004). The Social Life of Emotions. Cambridge University Press.

Turner, J. H. (2002). Face to Face: Toward a Sociological Theory of Interpersonal Behavior. Stanford University Press.

Turner, Z. T. (2018). Emotions and Evaluative Judgments. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi31, 42–56. https://doi.org/10.20981/kaygi.472918

Uzun Özer, B., & Tezer, E. (2008). Umut ve Olumlu-Olumsuz Duygular Arasındaki İlişkiler. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi23, 81–86.

Ülgen, B. (Ed.). (2016). Örgüt Yönetiminde Duygular. Nobel Akademik Yayıncılık.

Vatan, S. (2017). Duygular ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkiler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar9(1), 45–62.

Verweij, M., Senior, T. J., Domínguez D., J. F., & Turner, R. (2015). Emotion, rationality, and decision-making: How to link affective and social neuroscience with social theory. Frontiers in Neuroscience9https://doi.org/10.3389/fnins.2015.00332

Watson, J. B. (1926). Behaviourism: A Psychology Based on Reflex-action. Philosophy1(4), 454–466. https://doi.org/10.1017/S003181910002581X

Watson, J. B., & Morgan, J. J. B. (1917). Emotional Reactions and Psychological Experimentation. The American Journal of Psychology28(2), 163–174. https://doi.org/10.2307/1413718

Watson, J. B., & Rayner, R. (1920). Conditioned emotional reactions. Journal of Experimental Psychology3(1), 1–14. https://doi.org/10.1037/h0069608

Watt Smith, T. (2018). Duygular Sözlüğü (H. Şirin, Çev.). Koletkif Kitap.

Watt-Smith, T. (2015). The Book of Human Emotions: An Encyclopedia of Feeling From Anger to Wanderlust. Profile Bokks.

Watzlawick, P. (1993). Mutsuzluk Kılavuzu (V. Atayman, Çev.). Ayrıntı Yayınları.

Wierzbicka, A. (1999). Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals. Cambridge University Press.

Wilce, J. M. (2009). Language and Emotion. Cambridge University Press.

Williams, S. J., & Bendelow, G. (2005). Introduction: Emotions in Social Life, Mapping the Sociological Terrain. Içinde G. Bendelow & S. J. Williams (Ed.), Emotions in Social Life, Critical Themes and Contemporary Issues (ss. xii-xxvii). Routledge.

Wilson, P. A. (Ed.). (2012). Dynamiicity in Emotion Concepts. Peter Lang.

Winterson, J. (2018). Normal Olmak Varken Neden Mutlu Olasın (P. Özgören, Çev.). Sel Yayıncılık.

Witkowski, N. (2006). Bilimlerin Duygusal Tarihi (N. K. Sevil, Çev.). Yapı kredi Yayınları.

Yalnızoğlu, H. (2014). Öğrenilmiş Duygular. Destek Yayınları.

Yıldız, E. (2007). İnsan Duygularına Yeni Bir Yaklaşım: Duygular Sosyolojisi. Yeni Düşünceler2, 129–146.

Zıraman, D. E. (2008). Aşağılama İlişkileri Üzerine Tezler. Kavim Yayıncılık