“Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce” Serisinin “Feminizm” Cildi Yayımlandı

0
1288

İletişim Yayınları’nın daha önce dokuz cildi yayımlanmış olan “Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce” serisinin “Feminizm” konulu onuncu cildi yayımlandı.

“On yıllarca küçümseme sözü olarak kullanılan feminizm, 21. yüzyılda Türkiye’de son derece canlı bir akım olarak kendini gösterdi. Elinizdeki cilt, feminizmin yüz yılı aşan tarihsel seyri içindeki değişimlerin, belli başlı tartışmaların, öncülerin, sözcülerin, yazarların bir envanterini sunuyor. Geç Osmanlı döneminin Müslüman ve gayrimüslim öncüleri… Kemalizmin kadın hakları söylemi… Solun feminizmle uzun imtihanı… Liberal bakışlar… Muhafazakâr ideolojide kadın görüşü… Magazin dergilerinde “popüler feminizm”… İslâmî feminizm tartışmaları… Kürt kadın hareketi…

Feminist düşünce ve harekete eşik atlatan dergiler ve tartışmalar: Ataerkillik, emek ve iktisat, beden ve cinsellik, şiddet, aile… Siyasete katılım mücadelesi… Edebiyatta, akademide, yayıncılıkta feminizmin etkileri…

Feminist düşüncenin farklı kollarının karmaşık bir etkileşim içinde birbirinden beslendiğini de gösteren, geniş bir deltanın haritası.”

(Tanıtım Bülteninden)

Kaynak ve kitabın ilk bölümü:  https://iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/feminizm.pdf