IV. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi

0
2812

IV. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi 04-06 Kasım 2020 tarihlerinde Online gerçekleşecek.

Kongre duyuru metni:

Daha önce sırasıyla İstanbul Yeditepe, Ankara Sosyal Bilimler ve İstanbul Koç üniversitelerinde düzenlenen İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin bu seneki 4. buluşmasına Hacettepe Üniversitesi ev sahipliği yapıyor.

Bilindiği üzere, 2014 yılında Adnan Menderes Üniversitesi’nde başlayıp sonraki senelerde Pamukkale ve Akdeniz üniversitelerinde toplanan Pierre Bourdieu Sempozyumları, 2017 yılından bu yana İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi olarak yoluna devam ediyor. Genç sosyal bilim araştırmacılarının sosyolojinin ve sosyal bilimlerin muhtelif ilişkiselci araştırma gündemlerine her geçen gün daha fazla odaklanmaları, bu isim değişikliğinin ve odak genişlemesinin başlıca sebebi oldu. Kongre böylelikle Türkiye’deki ilişkisel araştırma pratiklerinin genel platformu haline gelmeyi amaçladı.

Uluslararası sosyal bilim alanında ilişkiselci araştırma gündemlerinin sesini duyurmasında belli başlı girişimlerin etkisi büyük oldu. Bourdieu sosyolojisinin ve Bourdieu-sonrası sosyolojinin sınıf ve kültür ilişkisini merkeze alarak geliştirdiği literatür, ilişkisel sosyal bilim etkinliği açısından kurucu role sahip. Bunun yanı sıra, Charles Tilly ve Michael Mann gibi tarih araştırmacılarında cisimleşen tarihsel sosyoloji geleneği, ardıllarının geliştirdiği tarihsel-sosyolojik araştırma gündemleriyle birlikte önemli bir yer tutuyor. Ayrıca ilişkisel sosyal bilime metateorik/ontolojik bir temel arayışında Roy Bhaskar, Andrew Sayer, Margaret Archer gibi figürler başta olmak üzere eleştirel realizm ekolünün paradigmatik girişimleri, sosyal bilimlerin farklı alanlarında yarattığı çok yönlü etkiyle olmazsa olmaz bir konuma sahip.

Öte yandan, günümüze doğru geldikçe ilişkiselci sosyal bilimcilerin bu temel teorik pozisyonları içererek aşan araştırma pratiklerine yöneldiklerini söylemek gerek. Sosyal dünyada içkin konum ve pratikleri anlama ve açıklama yönünde gitgide dallara ayrılıp saçaklanan girişimler, muhtelif disiplinlerarası bilim alanlarını (iletişim bilimleri, iktisadi bilimler, eğitim bilimleri vb) ve çalışma alanlarını (kent incelemeleri, göç incelemeleri, yaşlılık incelemeleri, toplumsal cinsiyet incelemeleri, sınıf incelemeleri, kültürel incelemeler, medya incelemeleri, bilim incelemeleri, bölge incelemeleri vb) kapsıyor.

İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi’nin tarihsel serüveninden de anlaşılacağı üzere, ilişkiselci araştırmaların Türkiye’de serpilmesi 2000’li yıllarla birlikte mümkün oldu. Bilhassa son on yılda belirli bir irade şeklinde cisimleşmeye başlayan araştırma şebekesi, ilişkisel güzergâhlardaki yayın ve eğitim pratikleriyle ilişkiselci sosyal bilim pratiğinin teorik ve kurumsal temellerini attı. İlişkisel Kongre’nin hâlihazırda muhafaza ettiği bu temelin bir diğer ayağını, yakın dönemde yayın hayatına başlayan Strata: İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi oluşturuyor.

Kongre 4-5-6 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ev sahipliğinde online olarak yapılacaktır. yapılacaktır. IV. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi, yukarıda zikredilen disiplinlerarası bilim ve çalışma alanları temelinde, sosyoloji, tarih, coğrafya, iktisat, antropoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, mimarlık ve şehir bölge planlama, iletişim, gerontoloji ve pedagoji gibi alanlarda ilişkisel tarzda çalışan bütün bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır.

Ayrıntılı bilgi ve kaynak: http://www.iliskiselsosyalbilimkongresi.com/2-kongre-hakkinda&lang=1