Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Ömer Atagenç

Ömer Atagenç

Ömer Atagenç
2 İÇERİKLER 0 YORUMLAR
1982, Ankara doğumludur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ise aynı üniversitenin SBE Uluslararası İlişkiler ABD’de tamamlamıştır. 2017 yılından beri Kırklareli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanları; Türk siyasal hayatı, Türk modernleşmesi, Türkiye’de fikir hareketleri ve Cumhuriyet Tarihi’dir. “1960-1980 Dönemi Türkiye Solunun Kıbrıs Politikası” , “Kemalizmin Soğuk Savaş Tecrübesi” ve "Kemalizm - İdeoloji, Aydınlar ve İktisat" adında yayınlanmış üç kitabı bulunmakla birlikte birçok dergi ve internet sitesinde yazıları yer almaktadır.